Nyheter

"Landsbygden bortglömd i budgeten"

Vårändringsbudgeten innehåller positiva nyheter som hjälper till att säkra ett livskraftigt Sverige, samtidigt finns punkter som hämmar transportbranschens hållbarhetsutveckling och försämrar förutsättningarna för en levande landsbygd.
Transportföretagen välkomnar det som står i Januariöverenskommelsen och som även upprepas i Vårändringsbudgeten – att en hög inblandning av hållbart förnybart bränsle ska ges ekonomiska incitament.
– Som ett första steg på vägen att nå ökad hållbarhet är alla satsningar på förnyelsebart drivmedel välkomna. Men det är viktigt att regeringen lämnar besked om hur det ska förverkligas, säger Mattias Dahl, vd Transportföretagen.
Transportföretagen beklagar däremot att flygskatten behålls eftersom skatten i sin nuvarande utformning inte stödjer branschens omställning. Det är däremot positivt att regeringen föreslår ökade anslag till icke statliga flygplatser i Norrland som kompensation för flygskatten. Nu måste regeringen ta sitt ansvar för landets regionala flygplatser och snarast betala ut den försenade ersättningen för 2018.
Tillsammans med de aviserade årliga skattehöjningarna på drivmedel för vägtrafik innebär detta dessutom att möjligheterna att bo och verka i hela Sverige försvåras.
– Sverige har redan bland världens högsta dieselpriser. Många företag har ett längre avstånd till sina marknader än vad konkurrenter i andra länder har. Det är en riskfylld strategi i ett land med Sveriges geografiska förutsättningar att gå fram med flygskatt och höga drivmedelspriser, säger Mattias Dahl.
– Hållbarhet handlar även om kompetensförsörjning, en av transportbranschens största utmaningar. Det är därför olyckligt att regeringen i dag meddelar minskat anslag till yrkesvux. Det får stora konsekvenser med färre utbildningsplatser, vi behöver snarare se många fler, avslutar Mattias Dahl.
Bild: Transportföretagen