Nyheter

MTR Express avstår från spelreklam ombord

MTR Express ansluter sig till initiativet #spelstopp och avstår från all spelreklam ombord på sina tåg. Det här skriver Mats Johannesson, VD MTR Express i ett pressmeddelande.
– Idag är det näst intill omöjligt att undvika reklam från spelbolag. De utgör en allt större andel av annonsörer i både TV, online och i utomhusmiljö. 2018 uppgick det totala medieinvesteringen för spelbranschen till 7,4 miljarder kronor, en ökning med 95 % sedan 2016, säger Mats Johannesson, VD MTR Express.
– Samtidigt ökar spelberoende lavinartat med stora negativa konsekvenser för folkhälsan. Enligt läkartidningen har idag ungefär 2 procent av den svenska befolkningen spelproblem, och varje år tillkommer omkring 100 000 problemspelare. En studie av Anders Håkansson, professor i spelberoende, visade att självmordsdödligheten bland personer med spelberoende är 15 gånger högre än befolkningen i stort.
– Mot bakgrund av detta har MTR Express valt att följa tidningen Offsides exempel och avstår från spelreklam ombord på våra tåg. Vi är flera kollegor som sett vad spelberoende kan föra med sig och i den massiva våg av spelreklam som nu breder ut sig så känns det rätt i magen för oss att inte bidra till detta i förhållande till våra kunder.
– Jag blev själv mycket imponerad av Offsides ställningstagande och som flera andra tecknade jag en prenumeration när jag läste om deras beslut. Vi hoppas att vårt ställningstagande kan bidra till att öka medvetenheten om detta folkhälsoproblem och att vi får se åtgärder från fler aktörer, avslutar säger Mats Johannesson, VD MTR Express.

Foto: Mattias Diesel Näslund