Nyheter

Nytt samarbete ska höja kvaliteten i Tyresös infrastrukturprojekt

Bättre koll på ekonomin, tydligare dialog med boende och dessutom en chans till sysselsättning för långtidsarbetslösa Tyresöbor. Tyresö kommuns nya partneringsamarbete med JM Entreprenad ger en rad positiva effekter.
– Vi kommer få säkrare kalkyler, bättre kvalitet och i långa loppet bli bättre beställare. Det känns som att det här är framtiden, säger Martin Wallin, chef för Tyresö kommuns byggledningsenhet.
Tyresö kommun har skrivit kontrakt med entreprenören JM Entreprenad gällande ett omfattande partneringsamarbete som innefattar åtta stora infrastrukturprojekt och sträcker sig många år fram i tiden.
– Alla som lämnade anbud var väldigt seriösa men JM satte huvudet på spiken kring vad vi behöver. De visade stor förståelse för vikten av dialog med boende och de verkade ha en bra bild av vilka utmaningar vi står inför, konstaterar Martin Wallin.
Utöver själva utförandedelen i projekten innehåller samarbetet även projektering, kalkylering, planering och samordning från tidigt skede.
– Vi handlar inte upp en entreprenad på lägsta pris, vi handlar upp den bäst lämpade organisationen hos entreprenören. Tanken är att vi ska lägga de ekonomiska detaljerna åt sidan och samarbeta på bästa sätt för att öka kvaliteten i projekten, säger Ronald Gustavsson, Tyresö kommuns projektchef för partneringsamarbetet.
Projekten som JM Entreprenad ska jobba med innefattar en rad olika omvandlingsprojekt på Östra Tyresö där kommunen möjliggör för permanentboende genom att bygga ut vägar, vatten och avlopp.
Under flera år har behovet av att samarbeta med en entreprenör i ett tidigt skede varit stort från kommunens sida.
– När vi vet att det är samma entreprenör som ska bygga och projektera så kan vi eliminera mycket fel och brister under arbetets gång. Vi kommer få säkrare kalkyler, bättre kvalitet och i långa loppet bli bättre beställare. Det känns som att det här är framtiden, säger Martin Wallin.
Utöver högre kvalitet i projekten och säkrare kalkyler kommer även samarbetet kunna möjliggöra att långtidsarbetslösa Tyresöbor får jobb. I varje projekt har nämligen entreprenören krav på sig att erbjuda en praktikplats till en Tyresöbo som i dag står långt ifrån arbetsmarknaden.
– I dagsläget känns det självklart att vi ska ta varje chans vi får att hjälpa ungdomar och långtidsarbetslösa till meningsfullt arbete. JM omsätter 16 miljarder, har över 2500 anställda och satsar på hållbart samhällsbyggande med socialt, etiskt och miljömässigt ansvarstagande. Därför känns det tryggt att kunna erbjuda praktikplatser inom ramen för detta partneringsamarbete, säger Katja Bähr, upphandlingschef på Tyresö kommun.
Bilden:
Christian Benfatto, JM, Sara Kopparberg, Tyresö kommun, Ronald Gustavsson, Tyresö kommun, Mattias Grönkvist, JM, Jenny Linné, Tyresö kommun och Nils Bränström, JM.
Foto: Tyresö kommun