Nyheter

Ovzon och Intelsat tecknar avtal

Ovzon har idag ingått ett flerårigt (upp till tre år) avtal med Intelsat med ett totalt ordervärde om 56 MUSD (cirka 520 MSEK). Avtalet påbörjas 2021 och ligger till grund för driftsättningen och tjänsteutvecklingen av Ovzons nya satellit, Ovzon 3, med uppskjutning samma år. Ovzon har utvecklat en mobil bredbandstjänst via satellit (en så kallad end-to-end-tjänst). När Ovzon 3 är i drift kommer det ge Intelsat, som huvudsaklig kund, möjligheten att sälja en global bredbandstjänst med mycket små satellitterminaler.
Genom avtalet med Ovzon kommer Intelsat kunna erbjuda en unik kombination av bredbandsuppkoppling med mycket små terminaler och en komplett tjänst till amerikanska myndigheter och liknande kunder. Ovzons unika tjänst uppfyller ett behov för snabb uppkoppling där användaren får möjligheten att samla in och fördela stora mängder data, i det närmaste i realtid, från platser där uppkoppling tidigare inte varit möjlig.
Genom att kombinera Ovzons unika tjänst med Epic, Intelsats globala kommunikationsplattform, kommer Ovzon och Intelsat gemensamt att erbjuda en dynamisk och global uppkoppling, med datahastigheter upp till 96 Mbps från terminaler av laptop-storlek. Den avancerade on-board processor (OBP) som utvecklas av Ovzon kommer möjliggöra nya funktioner, såsom kommunikation mellan mycket små terminaler. Ovzon och Intelsat ser Ovzons OBP som ett kraftfullt verktyg att möta framtidens kommunikationskrav.
Ovzon 3 är ett viktigt första steg mot vår strategi att erbjuda en global tjänst med hög datahastighet. Vårt partnerskap med Intelsat bekräftar det växande behovet för vår unika satellittjänst för mycket små terminaler. Vi ser fram emot att fortsätta att arbeta tätt med Intelsat för att växa och samtidigt hjälpa Intelsat att driva på utvecklingen när de tillgodoser sina kunders behov, säger Per Wahlberg, VD Ovzon
– Partnerskapet med Ovzon är ett kvitto på Intelsats historia av innovation med fokus på globala kompletta uppkopplingslösningar. Allt det unika i detta partnerskap kommer att tänja på de existerande gränserna genom att möjliggöra högre datahastigheter från mindre användarterminaler” säger Samer Halawi, kommersiell chef (CCO) på Intelsat. ”På Intelsat har vi en stark tro att partnerskap med företag med liknande visioner kommer att leda till universell tillgång till uppkoppling, vilket leder till förbättring av människors livskvalitet och utveckling av företag runt om i världen, avslutar Samer Halawi.