Nyheter

Regeringen överskattar skatteintäkterna från kemikalieskatten

Regeringen presenterade idag sin vårbudget. Svensk Handel är kritiska till att kemikalieskatten höjs ytterligare. Utöver att kemikalieskatten slår ut jobb och företag inom elektronikhandeln genererar skatten inte de skatteintäkter som regeringen räknar med.
– Regeringen har gjort en glädjekalkyl när de räknat på kemikalieskattens effekter. De överskattar skattens bidrag till statskassan. Handeln är global och försäljning kommer att flytta till utländska e-handelsaktörer på bekostnad av svenska handelsföretag. Det är djupt oroande, säger Karin Johansson, vd på Svensk Handel.
Miljöeffekterna uteblir
I vårbudgeten som presenterades idag höjer regeringen kemikalieskatten på elektronikprodukter med ytterligare 30 procent. Det ska generera 224 miljoner kronor i skatteintäkter. Skatten presenteras som en del i den så kallade gröna skatteväxlingen, vilket enligt Svensk Handel är helt fel eftersom skatten inte har några miljöeffekter. Dessutom visar studier att skatteintäkterna är lägre än beräknat.
I rapporten ”Höjd kemikalieskatt 2019” visar HUI Research att den höjda kemikalieskatten kommer ett generera betydligt mindre skatteintäkter än vad regeringen räknar med. Dessutom kommer omsättningen i den svenska elektronikhandeln att minska och jobb gå förlorade.
– Kemikalieskatten är en grönklädd skatt på jobb och företagande. När regeringen äventyrar konkurrenskraften för svenska företag äventyrar de också skatteunderlaget på sikt. Det är lönsamma företag som genererar friska skatteintäkter till den svenska välfärden, säger Karin Johansson.
Förra året räknade regeringen med att kemikalieskatten skulle generera 2,4 miljarder kronor i skatteintäkter, en siffra som enligt Skatteverket endast blev 1,4 miljarder kronor. Räknas dessutom skattens följdeffekter, med uteblivna momsintäkter och minskad bolagsskatt på grund av lägre försäljning med i beräkningen blir det faktiska tillskottet till statskassan endast några hundra miljoner.
Bilden:
Karin Johansson är vd på Svensk Handel.
Foto: Svensk Handel