Nyheter

Stort svenskt försäkringsbolag väljer Flowscape

Flowscape har tecknat avtal med ett stort svenskt försäkringsbolag i en affär värd ca 400 000 SEK. Installationen ska ske på bolagets huvudkontor i Stockholmsområdet.
Försäkringsbolaget har valt att efter ett lyckat pilotprojekt utöka sin installation med rumspaneler på sitt huvudkontor. Beställningen är del av en första etapp som kan innebära en utökning av Flowscape Smart Office System framöver. Affären genomförs i samarbete med Flowscapes partner AudicomPendax.

Kort om Flowscape Technology AB

Flowscape Technology har en IoT-baserad lösning för det moderna kontoret där huvudfunktionen Flowmap ger en digital överblick av kontoret som möjliggör funktioner såsom rumsbokning och att hitta rum, skrivbord, kontorsutrustning och kollegor. Flowscape har även kommunikationsverktyget C-One, en flexibel plattform för att hantera storskalig kommunikation baserat på befintlig infrastruktur. Flowscape har kontor i Stockholm (huvudkontor) och London.