Nyheter

Återkommande nekade bussresor diskriminering enligt DO

Vid minst fyra tillfällen under perioden 2017–2018 nekades en man i Västmanland som använder rullstol att åka med regiontrafikens buss. DO anser att mannen har utsatts för diskriminering i form av bristande tillgänglighet och väljer nu att stämma bussbolaget.
Enligt mannen har han återkommande nekats att åka med bussen, trots att rullstolen uppfyller de av bussbolaget uppställda kraven på mått och vikt.
Bussbolaget erkänner att mannen har nekats att åka buss vid fyra tillfällen. Orsaken ska enligt bussbolaget vara att förarna felaktigt har antagit att rullstolen varit för tung för att ta med på bussen.
– Bussbolaget ansvarar för att den som har rätt att åka också får åka. Om passagerare som använder rullstol nekas för att bussförare inte har de kunskaper som krävs är det bussbolagets ansvar. I det här fallet framstår kunskapsbristen hos bussbolaget som systematisk och det är därför DO agerar, säger Josefina Yalo, processförare på DO.
DO stämmer nu bussbolaget och begär 60 000 kronor i diskrimineringsersättning för mannen. Det blir nu upp till domstolen att avgöra om det har varit fråga om diskriminering.
Fakta
Bristande tillgänglighet är enligt diskrimineringslagen en form av diskriminering. Med bristande tillgänglighet menas att en person med en funktionsnedsättning missgynnas genom att skäliga åtgärder för tillgänglighet inte har vidtagits för att personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan denna funktionsnedsättning. Skäligheten ska bedömas utifrån krav på tillgänglighet i lag och annan författning och med hänsyn till de ekonomiska och praktiska förutsättningarna, varaktigheten och omfattningen av förhållandet eller kontakten mellan verksamhetsutövaren och den enskilde samt andra omständigheter av betydelse.