Nyheter

Digitalisering blir oundvikligt för företag som vill fortsätta att vara konkurrenskraftiga

Den fysiska traditionella arbetsplatsens glansdagar är snart över. Världen blir ständigt allt mer sammankopplad, uppkopplad och snabbare. Detta ställer nya krav på organisationer. 
I en tid där laterala samarbeten (se Figur 2-2), klusterföretag och nya metoder för ledarskap blir mer vanligt förekommande så ändras förutsättningarna. Digitalisering och artificiell intelligens kommer att bli allt mer oumbärligt för ökad effektivitet och för att möjliggöra framgångsrika samarbeten.
Att möjliggöra den digitala arbetsplatsen blir därför en allt viktigare nyckelfaktor för framgångsrika interna och externa samarbeten. Med en optimal digital infrastruktur kan medarbetare arbeta varifrån som helst och team kan sättas ihop baserat helt på vilka medarbetare eller externa samarbetspartners som är bäst lämpade att utföra uppdraget. Rekrytering kan dessutom göras mer baserat på talang, erfarenheter och färdigheter när geografisk placering blir irrelevant.
En digital arbetsplats går dessutom hand i hand med de generationer som växer upp idag och deras syn och förväntningar på arbetslivet. De som växt upp med mobiler och social media (så kallade ”digital natives”) har annorlunda förväntningar på sina arbetsgivare än tidigare generationer. De vill ha medinflytande i beslutsprocesser och de vill arbeta med någonting som de känner passionerat för. Deras prioriteringar är annorlunda och kontroll över den egna tiden värderas högre än en traditionell fast anställning. Detta avspeglas redan idag i arbetsmarknadens utveckling. Gigekonomin, där en stor del av arbetsstyrkan består av frilansare, är inte längre en avlägsen framtid utan snarare en ständigt växande realitet.
Den här framväxande realiteten måste såväl näringslivet som statliga organisationer anpassa sig till. För att bygga och utveckla för den arbetsplatsevolution som pågår behöver du börja nu, annars kommer det att vara för sent. Förändring tar tid. För att hålla jämna steg med utvecklingen behöver arbetet påbörjas nu. Organisationer som digitaliserar och anpassar sig, som vågar tänka annorlunda kring ledarskap och struktur, kommer att kunna attrahera skarpa och motiverade individer och dessutom göra sig attraktiva för samarbeten av högsta kvalitet. I framtiden kommer traditionella företag, där få sitter på makten och initiativen medan majoriteten bara tar order, ha det svårt att förbli konkurrenskraftiga.
En digital arbetsplats innebär nya möjligheter, gör många processer smidigare och kan dessutom höja effektiviteten. Om du inte redan har sett över och aktiverat digitala samarbetsplattformar, digitala kommunikationsmöjligheter och plattformar för att dela data och dokument så är det en bra plats att börja på. Detta borde kick-starta din organisations transformering mot att bli en framtidens digitala arbetsplats. Som alltid: det är först när du har koll på den nuvarande statusen som du kan identifiera hur du ska jobba framåt.
“A resounding 83% of employees realise the importance of digital technology to the future success of their company. And 79% say all organisations must become technology companies if they are to survive. This is a sentiment echoed by 82% of IT managers.
Allteftersom den fysiska arbetsplatsen i allt högre grad blir föråldrad kommer VOCEAN™ att fortsätta eftersträva att vara en självklar partner i att hjälpa organisationer att träda in i framtidens digitala arbetsplats.
Fakta:
VOCEAN™ är en kraftfull och intelligent molntjänst för organisationer som, genom digitalisering, vill förbättra samarbeten och skapa smidigare, mer insiktsbaserad agil bolagsstyrning. Vår tjänst för dina anställda närmare varandra och gör dem till en del av processerna för ett bättre beslutstagande. Genom att göra det enklare att dela kunskap och erfarenhet och genom att öka transparensen skapas avgörande insikter. Tillsammans innebär detta en företagskultur med mer engagerade medarbetare.
När det kommer till att främja övergången från en traditionell till en digital arbetsplats finns det ingen tjänst på marknaden som är lika kraftfull och intelligent som VOCEAN™.