Nyheter

Påskens viktiga järnvägsarbeten påverkar tågtrafiken

Trafikverket genomför en rad förbättringsarbeten på järnvägen i hela landet under påskveckan. Därför kommer vissa järnvägssträckor att tillfälligt stängas av, vilket påverkar tågresenärer som åker via Stockholm.
– Avstängningarna är nödvändiga för att vi ska kunna genomföra viktiga underhållsarbeten och tågtrafiken stoppas för att det ska vara säkert att arbeta på och intill järnvägsspåren men också för resenärerna. När vi stänger av tågsträckor arbetar vi dygnet runt för att hinna med så mycket som möjligt, förklarar Stefan Lindgren som är avdelningschef för Underhåll Stockholm/Öst på Trafikverket.
För att påverka trafiken och resenärerna så lite som möjligt utförs arbetena under påskveckan då betydligt färre personer arbetspendlar. Arbetena har planerats långt i förväg och därför är tågbolagens tidtabeller redan anpassade efter påskens underhållsarbeten.
– Vi har förståelse för att avstängningarna kan bli besvärliga för påskresenärerna eftersom många tåg passerar på de här sträckorna men på sikt kommer våra arbeten att leda till förbättrad framkomlighet för alla, fortsätter Stefan Lindgren.
Avstängd trafik och förlängd restid
Tågsträckan mellan Stockholm Central och Stockholms södra, den så kallade Getingmidjan, kommer att vara helt avstängd från torsdagen den 18 april kl 22:00 till tisdagen den 23 april kl 04:57. Under avstängningen utförs bland annat kabelarbeten, uppsättning av nya stolpar och bryggor för kontaktledningar samt betongreparationer och montering av brandskyddskivor i tunnlarna. Arbetena är en viktig del i upprustningen och moderniseringen av tågsträckan och påverkar fjärr- och regionaltåg till och från Stockholm Central söderut och medför förlängd restid.
Tågsträckan mellan Sundbyberg och Jakobsberg, som är en del av Mälarbanan, kommer att vara helt avstängd från torsdag den 18 april kl. 01:10 till tisdag den 23 april kl. 04:30. Påskens arbeten innebär bland annat att två helt nya spår kopplas in i Spånga, som en del i utbyggnaden från två till fyra spår. Avstängningen påverkar regionaltåg mellan Stockholm Central och Västerås samt pendeltåg mellan Sundbyberg och Jakobsberg.
På tågsträckan mellan Stockholm Central och Solna station utförs trafiksäkerhets- och kapacitetshöjande arbeten i flera etapper, bland annat förbättras signalsystemet för att kunna öka både kapaciteten och hastigheten. Arbetena kan påverka framkomligheten för fjärrtågs-, regional- och flygtågstrafiken på sträckan från Stockholm Central och norrut mot Uppsala och Arlanda.
Tågsträckan mellan Hemfosa och Nynäshamn kommer att vara helt avstängd från tisdagen den 16 april kl 02:00 till
måndagen den 23 april kl 04:00. Under avstängningen utförs räls- och växelarbeten, genomgång av kontaktledningar samt plankorsningsarbeten vilket innebär att det inte går några pendeltåg mellan Nynäshamn och Hemfosa under påsken.
Foto: Trafikverket