Nyheter

”Vi uppskattar att If utmanar oss”

På Volkswagens skadeverkstad i Kista repareras över 3 400 fordon varje år. Nästan 40 procent av reparationerna görs för Ifs räkning. Tillsammans har partnerna sett till att få ned användandet av farliga kemikalier och öka återanvändningen av reservdelar i reparationsprocesserna.
Som försäkringsbolag samarbetar If med en mängd olika leverantörer av service- och reparationstjänster, som kopplas in när en kund anmäler och behöver åtgärda en skada. Inom ramen för dessa samarbeten ställer If också strikta krav om att dessa tjänster utförs på miljö- och hälsomässiga sätt. Det innebär att vi som försäkringsbolag också kan vara med och arbeta för en mer hållbar bilindustri.
När det gäller de runt 3 000 leverantörerna av fordonsreparationer som If samarbetar med finns exempelvis krav på att man följer särskilda rutiner för omhändertagande av avfall och spillmaterial från reparationsprocesserna, och att man i möjligaste mån återanvänder begagnade reservdelar i stället för att göra sig av med dem.
Mängden återvunna och återanvända reservdelar rapporterar samarbetspartnerna in månadsvis i ett dokumentationssystem, så att If löpande kan se att hållbarhetskraven efterlevs hos leverantörerna.
En av dessa leverantörer är Volkswagens skadeverkstad i Kista, där Dan Andersson är arbetsledare:
– Miljöfrågor är viktiga för oss och miljötänket genomsyrar hela vår verksamhet. Så fort fordonet är äldre än två år letar vi efter begagnade reservdelar. Vi ger delarna nytt liv, skulle man kunna säga, istället för att beställa nya. Det gör också reparationskostnaden lägre, både för kunden och för oss, eftersom priset på begagnade reservdelar ligger på runt hälften av nytillverkade, säger han.
För just skadeverkstäder är även användningen av kemikalieprodukter i reparationsprocesserna en känslig fråga ur miljösynpunkt. I Kista använder man därför endast kemikalier som godkänts av Volkswagen, från en lista av produkter som uppdateras två gånger per år. Målsättningen för Dan Anderssons reparatörer är också att löpande minska användningen av kemikalier:
– Vi uppskattar att If utmanar oss när det kommer till materialanvändning. Vi vill fortsätta förbättras och jag tror också att verkstaden har gynnats finansiellt av att jobba på ett mer hållbart sätt, avslutar Dan Andersson.
För leverantörer av fordonsreparationer kräver If:
– Miljö- och ledningssystemscertifiering enligt standarderna ISO 9001 och ISO 14001
– Efterlevnad av EU-kommissionens direktiv för att minska avfall och spillmaterial från uttjänta fordon (ELV-direktivet)
– Att man följer Ifs miljöpolicy
– Effektiv och bränslesnål transport av fordon och reservdelar
– Dokumentation av reparationsrutiner och metoder genom kalkyleringssystemet Cabas, DBS och Autotaks
– Månadsvis rapportering av antal återanvända och återvunna bildelar
Bild: If