Nyheter

Offentlig sektor begränsas av omoderna system

Konsumenttekniken utvecklas i en våldsamt snabb takt. Vi ser företag visa upp klockor som kontrollerar blodtryck och västar som löpande övervakade hur hjärtat mår, med mera.
Det här skriver Petri Ahveninen, säljchef Norden hos Dell Boomi.
I Sverige finns stor tilltro till teknik och även offentlig sektor har höga ambitioner. Exempelvis ska vi vara bäst i världen år 2025 inom e-hälsa. Samtidigt kommer vi ihåg fjolårets OECD:s rapport som påvisar att Sverige har lång väg att gå för att kunna utnyttja digitaliseringens möjligheter inom offentlig sektor. Ett steg i rätt riktning, men som ändå visar att vi har en bra bit kvar, är Högsta Domstolens färska beslut att skrota faxen (!).
Som konsumenter är vi många som sedan länge övergett faxen och vi förväntar oss virtuella assistenter och chat-bots för att underlätta online-shopping och andra privata internettjänster. Men som medborgare har vi tvingats lära oss att inte ställa samma krav på service och effektivitet.
Orsakerna till att det går långsamt inom offentlig sektor kan till stor del härledas till att samarbetet kommuner och andra myndigheter emellan hämmas av att IT-miljöer och processer ofta präglas av gamla IT-system som från början inte utformats för att kunna tala med varandra. De tekniska lösningarna inom offentlig sektor, som en gång i tiden ledde till betydande förbättringar, är nu en grundorsak till att digitaliseringen inom offentlig sektor går så långsamt. Lösningarna baseras ofta på omoderna programvaror som är separerade i silos och IT-avdelningen och konsulter kämpar med att lappa ihop systemen, men det är både dyrt och leder ofta till en ännu mer komplex miljö som är ohållbar i längden.
Det behöver inte vara så. Tack vare molnbaserad teknik går det faktiskt att koppla samman programvaror, system och människor med befintliga system och därigenom dramatiskt förbättra service och effektivitet. Genom att snabba på en organisations möjlighet att dela information mellan varandra och när det behövs, kan molnbaserade integrationsplattformar spela en avgörande roll för digitaliseringen av offentlig sektor. Digitaliseringsfrågan diskuteras relativt flitigt på politisk nivå. Det handlar om att hitta smarta och effektiva sätt att erbjudare medborgare nya innovativa tjänster. Dessutom finns en hel del skattepengar att spara bättre och mer effektiv samordning mellan olika aktörer.
För att lyckas krävs ett synsätt som präglas av samarbete, standardisering, integration och innovation. Oavsett om det handlar om statliga eller mer regionala tjänster finns stora möjligheter att snabba på utvecklingen dramatiskt med hjälp av de senaste teknologierna. När IT-avdelningen kan koppla samman avdelningar och organisationer och automatisera processer för att förbättra medborgarservicen samtidigt som administrationen effektiviseras, är det till fördel för oss alla.
Av Petri Ahveninen, säljchef Norden hos Dell Boomi