Nyheter

Smarta lösningar får stadsbor att cykla

Hållbara material och energisnåla hem har länge varit bostadssektorns främsta recept för hållbarhet. Skanska går ett steg längre och installerar smarta lösningar för att husens invånare ska välja en fossilfri livsstil på lång sikt. Här är kvarteret i Göteborg som ska få fler stadsbor att cykla.
Bostadskvarteret Studio 256 i Göteborg ligger intill cykelbanan nära centrala Göteborg och blev därför ett lämpligt pilotprojekt för Skanskas koncept för hållbar mobilitet. Tanken är att utforma nya bostadskvarter på ett sådant sätt att gång och cykel blir det självklara valet för att förflytta sig.
Hela kvarteret har utrustats med praktiska lösningar som smart cykelparkering i garaget, cykelplats utanför lägenhetsdörren, upphängning i hallen och gemensam cykelverkstad med verktyg, mekställ och cykeltvätt. På gården finns cykelpump och avspolningsplats.
– Vi vill ligga i framkant och ta vårt ansvar för att nå ett klimatneutralt samhälle. Bostäderna vi bygger ska stå under lång tid så vi måste skapa förutsättningar som gör det lätt att leva och resa hållbart. Genom att minska bilresor och främja cykling får vi ner koldioxidutsläppen, det här är vårt sätt att hjälpa de boende till fossilfria vanor, säger projektutvecklaren Emma Strömberg som arbetar med hållbar mobilitet.
Bidrag till stadens miljömål
Göteborgs stad har uttalade mål om minskad biltrafik, mobilitetskonceptet blir ett av Skanskas bidrag. Emma Strömberg ser stadsutveckling som en helhet där alla aktörer måste knuffa på i en hållbar riktning och bygga in långsiktiga och goda förutsättningar när man skapar nya miljöer.
– Om vi bygger gång- och cykelvänliga kvarter kommer människor att röra sig på ett hållbart sätt inom hela staden. Jag tror att vi absolut kan påverka människors vanor och beteenden genom att bygga in goda förutsättningar redan före inflyttning.
Helena Andersson är en av dem som köpt lägenhet i Studio 256 och ser positivt på anpassningarna av kvarteret. Själv väljer hon helst att gå eller cykla när hon har möjlighet.
– Det är skönt med frisk luft och här i Göteborg är det inte så lätt att hitta bilparkering i centrum, det tar bara längre tid. Man känner sig lite friare med cykel, den vinner i längden. Jag tycker det behöver anpassas ännu mer och på fler ställen. Jag tror det här är det nya tänket.
”Delningsekonomi är framtiden”
Boende som behöver tillgång till bil för längre resor eller inköp kan boka en elbil i kvarterets bilpool. Inflyttare får några års medlemskap inkluderat i lägenhetsköpet och en värdecheck för körning. Det blir en välvillig knuff i riktning mot en ny vana.
– Hållbarhetsmässigt ser vi att rörelsemönstren ändras med bilpool, man bokar bilen bara när man verkligen behöver den istället för att planera sitt dagliga liv utifrån bilkörning. Delningsekonomi är en framtidslösning för att spara jordens resurser, vi tror att de som flyttar in här gärna följer den trenden, säger Emma Strömberg.
Erfarenheterna från Studio 256 förs in i en manual för hållbar mobilitet som kan användas i kommande projekt. Redan nu finns planer på att ta nästa steg i ytterligare två bostadskvarter i Göteborgsområdet.
– Vi tar kunskapen vidare så att vi kan tänka rätt från början och inte behöver uppfinna hjulet på nytt, säger Emma Strömberg.
Bilden:
Per Erséus, entusiastisk året-runt-cyklist i Göteborg, men han bor inte själv i kvarteret.
Foto: Emelie Asplund