Nyheter

Dags att planera bilresan till fjällen?

Ska du ta bilen till fjällen i påsk? E4 norr om Gävle har ett mycket hårt tryck under påsken. För att få bättre flyt i trafiken och undvika stopp på sträckan har Polisen i samverkan med Trafikverket beslutat att införa omkörningsförbud.

E4 mellan Gävle och Tönnebro har ett mycket hårt tryck under påsken, eftersom resenärer till och från fjällen koncentreras under några timmar på skärtorsdagen och annandagen. I samband med omkörningar på avsnitt med dubbla körfält, uppstår det störningar med stora hastighetsförändringar när bilister ska tillbaka in i det enkla körfältet igen.
Därför införs omkörningsförbud under större delen av skärtorsdagen (norrgående) och annandag påsk (södergående). Det ger en bättre trafikgenomströmning, och därmed minskar risken för incidenter i köer. Omkörningsförbudet minskar även stressen hos trafikanterna.
– När alla håller sig i samma körfält flyter trafiken mycket bättre, och vi minskar risken för kö‑olyckor med längre totalstopp. Det betyder att alla kommer fram till sin slutdestination snabbare, säger Mats Sandgren, chef för enheten Trafikmiljö på Trafikverket.
I år, liksom förra året, har trafikanterna en bra möjlighet att planera sin resa, eftersom information om omkörningsförbudet går ut i förväg från både Trafikverket och Polisen. Informationen syns också på Trafikverkets och Gävle kommuns digitala informationstavlor längs E4:an. Liksom tidigare år kommer det att finnas skyltförsedda bilar längs sträckan. Även polisen ska finnas på plats.
– Vi har goda erfarenheter från avstängningen från tidigare år; bilisterna respekterade omkörningsförbudet och trafiken rullade på smidigt, säger Mats Sandgren på Trafikverket.
Omkörningsfälten på sträckan Gävle–Tönnebro stängs av följande tider:
för norrgående trafik, skärtorsdag 18 april, kl. 13–20
för södergående trafik, annandag påsk 22 april, kl. 13–20
Illustration avstängt körfält.
Bild: Trafikverket