Nyheter

Stoppa spridningen av vattenpest!

Vattenpest som är en främmande art ställer till stora problem i våra svenska vatten. Den påverkar den biologiska mångfalden och orsakar kostnader både för enskilda personer och samhället.

Vattenpest är en vattenväxt som de senaste 5-10 åren fått allt större spridning i bland annat Boren, Norrbysjön, Ljungssjön och Roxen. Den finns även i Svartåns vattendragssystem, Vättern och Glan. Det här skriver Tekniska verken i Linköping.

Växten kan ställa till stora problem bland annat för:
– Båttrafiken med exempelvis slussning i Göta Kanal,
– Fisket där redskap fastnar i den täta växtmassan.
– Bad- och friluftsliv när stora mängder döda växter flyter upp på stränderna.
– Vattenkraften och påverka vattenflöden i mindre vattendrag.

Vattenpest hotar också den biologiska mångfalden när den täta massan av växter hindrar solljuset från att tränga ner i vattnet och förändrar därmed miljön för andra växter och djur.

Vattenpest är inte farlig för människor och husdjur och ska inte förväxlas med algblomning. Det finns olika arter av vattenpest, den vanligaste är ”vanlig” vattenpest (Elodea canadensis).

Vattenpest sprids lätt till nya platser. Det räcker med att små bitar av växten hamnar i ett nytt vattenområde för att den ska kunna börja växa där.

Privatpersoner kan hjälpa till med att minska spridningen av vattenpesten genom att:
– Kontrollera och rensa båtarna innan de flyttas mellan sjöar.
– Torka utrusning som dykardräkter, badkläder och fiskeredskap innan de flyttas till ett nytt vatten.
– Aldrig tömma ut akvarie- eller dammvatten i naturen.
– Inte flytta växter och djur mellan sjöar.
– Vara försiktig vid hanteringen av vattenpest och lämna växtmaterial till förbränning vid återvinningsstationerna. Kompostera endast i undantagsfall.

Bilden:
Vattenpesten finns bland annat vid badplatsen i Berg .
Bild: Anna-Stina Påledal, Linköpings kommun