Nyheter

Volvobilar i Europa varnar varandra om hala vägar och andra trafikfaror

Volvo Cars gör som första biltillverkare sin banbrytande, uppkopplade säkerhetsteknik tillgänglig i hela Europa som ett ytterligare steg i sina ambitioner att främja trafiksäkerhet.
Tekniken gör att Volvo-bilar kan kommunicera med varandra och varna förare i närheten om halka på vägen och andra trafikfaror via ett molnbaserat nätverk.
Hazard Light Alert and Slippery Road Alert introducerades första gången 2016 i Volvos bilar ur 90-serien i Sverige och Norge. Nästa vecka blir funktionen tillgänglig för Volvoförare över Europa. Funktionen är standard på alla nya bilar från modellår 20 och kan eftermonteras på utvalda tidigare modeller.*
– Att dela säkerhetsdata mellan bilar kan bidra till att förhindra olyckor,. Volvo-ägare bidrar direkt till göra vägarna säkrare för andra förare som aktiverar funktionen, samtidigt som de kan ta del av tidiga varningar om potentiellt farliga förhållanden som väntar längre fram på vägen,säger Malin Ekholm, chef för Volvo Cars Safety Centre.
Säkerhetsforskning från Volvo visar att en anpassning av hastigheterna till den faktiska trafiksituationen kan minska risken för olyckor dramatiskt. Genom att uppmärksamma andra förare i god tid om faror som finns längre fram på vägen och ge dem tid att anpassa sin körning till dem kan de uppkopplade säkerhetsteknikerna stödja ett bättre förarbeteende och öka trafiksäkerheten.
Med lanseringen av dessa funktioner i hela Europa upprepar Volvo Cars även sin uppmaning till bilindustrin att ansluta sig till företaget genom att dela anonymiserade data om trafiksäkerhet oberoende av bilmärke.
Att dela sådana data i realtid kan öka den totala trafiksäkerheten avsevärt och får en ännu större inverkan ju fler bilar som är anslutna. Sedan förra året har Volvo Cars och Volvo Trucks delat data för att varna förare om faror i deras närhet i Sverige och Norge.
– Ju fler fordon vi har som delar säkerhetsdata i realtid, desto säkrare blir våra vägar. Vi hoppas kunna etablera fler samarbeten med partners som delar vårt engagemang för säkerhet, säger Malin Ekholm.
Vid introduktionen var Volvo Cars system de första i sitt slag i bilindustrin. Så snart varningsblinkersen aktiveras på en Volvo som är utrustad med systemet, skickar Hazard Light Alert en varning till alla Volvo-bilar i närheten som är anslutna till molntjänsten för undvika potentiella olyckor. Det här är till stor hjälp, särskilt i kurvor med skymd sikt och på backkrön.
Samtidigt ger Slippery Road Alert, varningssystemet för hala vägbanor, föraren bättre kunskap om både de aktuella vägförhållandena och förhållandena längre fram genom att anonymt samla in information om underlaget från bilar längre fram på vägen och förvarna förare som närmar sig ett halt vägavsnitt.
Förra månaden gjorde Volvo Cars ett antal tillkännagivanden som syftar till att stödja ett bättre förarbeteende och säkrare körning. Från och med 2020 kommer en hastighetsbegränsning på 180 km/h att införas på alla Volvo-bilar. Från och med början på 2020 kommer företaget även att installera kameror i bilarna tillsammans med andra sensorer som övervakar föraren och gör att bilens system kan ingripa om en alkohol-/drogpåverkad eller distraherad förare riskerar att krocka, med allvarliga personskador eller dödsfall som följd.
Slutligen meddelade företaget att man för första gången kommer att göra sin kunskap inom säkerhet lätt tillgänglig via ett centralt digitalt bibliotek som man uppmanar bilindustrin att använda eftersom säkrare vägar är något som ligger i allas intresse.
Hazard Light Alert and Slippery Road Alert är tillgängligt på alla Volvobilar baserade på företagets SPA-plattform – Scalable Product Architecture – eller CMA-plattform – Compact Modular Architecture – från modellår 2016 och framåt.
Bild: Volvo Cars