Nyheter

Allt fler körda mil för svenska personbilar

Under 2018 ökade den totala körsträckan för svenskregistrerade personbilar med 0,5 procent jämfört med året innan och nådde rekordnivån 6 842 miljoner mil. Körsträckan per bil var 1 200 mil. Det visar Trafikanalys officiella statistik över körsträckor med svenskregistrerade fordon.
Under 2018 kördes svenskregistrerade personbilar 6 842 miljoner mil, den högsta noteringen sedan körsträckorna började beräknas 1999. Den genomsnittliga körsträckan per bil minskade dock med 0,9 procent jämfört med året innan och är den lägsta noteringen hittills.
Under de 20 år som körsträckor har beräknats för svenskregistrerade personbilar har den totala körsträckan ökat med drygt 20 procent. Samtidigt har befolkningen ökat med 15 procent och antalet bilar med 30 procent. Den genomsnittliga körsträckan per personbil har under perioden minskat med nästan 100 mil till 1 200 mil.
Den genomsnittliga årliga körsträckan varierar för olika kategorier av personbilar. De bensindrivna bilarna hade år 2018 en genomsnittlig körsträcka på 897 mil jämfört med de dieseldrivna som kördes i genomsnitt 1 693 mil, dvs. nästan dubbelt så långt.
Detta innebär att bensinbilar stod för 44 procent av det totala trafikarbetet av svenskregistrerade personbilar år 2018. Dieseldrivna bilar stod för 48 procent och de personbilar som kan drivas med ett alternativt drivmedel för åtta procent.
Det är inte bara personbilarnas totala körsträcka som ökar. Den totala körsträckan för svenskregistrerade lätta lastbilar och bussar var också år 2018 högre än någonsin. Precis som för personbilar så ökar antalet lätta lastbilar i trafik varje år. Antalet lätta lastbilar och deras totala körsträcka har på 20 år fördubblats.
Körsträckor baseras på mätarställningsuppgifter från besiktningsorganen. Körsträckan beräknas som antal fordon multiplicerat med genomsnittlig körsträcka och mäts i fordonskilometer.