Nyheter

Gävle – ett nav för spridning av GIS-kunskap

Gävle har etablerat sig som en av Sveriges mest betydande GIS-centra. Tekniken vinner mark och används inom en mängd branscher. Den ökande efterfrågan resulterar i ökat behov av kompetens. Det märks tydligt bland utbildningsanordnarna. Hos Folkuniversitetet i Gävle förbereds den 11e omgången av yrkeshögskoleutbildningen till Avancerad GIS-användare. Genom åren har nästan 200 personer GIS-utbildats med Folkuniversitetets Gävlekontor som nav.
– Utbildningen lockar många och eftersom det är en distansutbildning har vi sökande från hela Sverige. Att intresset är stort tror jag beror på upplägget, att yrkesbranschen är ordentligt involverad. Studenterna får den kompetens som efterfrågas i yrkesbranschen just nu. Dessutom får de praktisera sina kunskaper ute på arbetsplatser under utbildningens gång, säger Torun Schmitz, ansvarig utbildningsledare vid Folkuniversitetet.

Behovet av GIS-kompetens är stort

GIS, Geographic Information System, är systemet för att samla in, analysera och visualisera digital information som är kopplad till en geografisk plats. Numera utnyttjar många myndigheter och organisationer geografisk IT för att förbättra sin kundservice. Marie Nilsson, GIS-strateg i Gävle kommun, har under flera år varit engagerad i ledningsgruppen för Folkuniversitetets GIS-utbildning. Hon understryker att arbetsmarknaden är god för utbildningens studenter.
Den är god och bred. Från rena GIS-specialiserade yrkesuppdrag till helt andra verksamheter där förståelse och kunskap kring spatial information behövs. Det kan handla om allt från operativ verksamhet till utredningar, analys och strategisk nivå. Behovet av denna tvärkompetens är särskilt stort i samhällsbyggnadsbranschen och kommer att bli ännu större.