Nyheter

Minskade utsläpp med fordonsprojekt

Under 2017 körde Strukton Rail 207,5 varv runt jorden och 3 427 kg CO2 per anställd släpptes ut. Sedan dess har utsläppen minskat med 14 procent tack vare projektet med fossilfri fordonspark.
Strukton Rail har ett långsiktigt miljöarbete som präglas av ett kretsloppstänk genom att minska miljöbelastningen och förebygga föroreningar. Struktons idag största negativa miljöpåverkan är utsläpp från produktions- och förmånsbilar. De står för 70 procent av förbrukningen av diesel och bensin. För att minska koldioxidutsläppen påbörjades under 2017 ett fordonsprojekt, som i steg ett går ut på att byta ut alla vanliga personbilar mot el- och laddhybrider. I steg två ska produktionsfordonen ersättas med miljövänligare alternativ, men där har marknadsutvecklingen ännu inte kommit lika långt.
– Den här omställningen görs successivt i takt med att avtalet för bilarna går ut. Under 2018 byttes ett sextiotal av Struktons 220 bilar ut. Vi är väldigt stolta över att fordonsprojektet har hjälp oss minska utsläppen med 14 procent på ett år. Det var ett bättre resultat än vi hade vågat hoppas på! Nu ser vi fram emot en fortsatt minskning, säger Strukton Rails vd Robert Röder.
Svaret på klimatfrågan är att alla måste hjälpa till. För att lyckas krävs att alla aktörer i samhället arbetar aktivt med att minska utsläppen. För att driva på den här utvecklingen grundade regeringen hösten 2015 initiativet Fossilfritt Sverige, som Strukton Rail nu har anslutit till.
– Det känns mycket bra att vara en del av Fossilfritt Sverige. Ett hållbart Sverige är något Strukton bidrar till varje dag i arbetet med att rusta upp och underhålla järnvägssystem. Genom fordonsprojektet närmar vi oss nu målet om att eliminera de negativa klimateffekterna från vårt produktionsarbete, avslutar Robert Röder.