Nyheter

Nutanix automatiserar krånglig IT

Automatisering och enhetlighet är de nyckelord som Nutanix upprepar gång på gång om företagets tjänster. Det ska leda till en enklare tillvaro både i molnet och i egna datacenter.
Nutanix representanter säger det inte i klartext, men kontentan av deras resonemang är tydlig: man behöver inte kunskap om IT-arkitektur och komplexa konfigurationer för att migrera IT-lösningar till molnet eller för att hantera hybridmiljöer för IT. Det vanligaste epitetet de använder om alla sina tjänster och applikationer är ”1-click”.
Rajiv Mirani som är teknikchef på det San Jose-baserade företaget tar molntjänsten Leap för återställning från katastrofer som ett exempel:
̶  Det är lika enkelt att använda Leap som att kopiera filer till Apples iCloud, säger Rajiv Mirani under konferensen Nutanix Next i Stockholm nyligen.
Nordenchefen Peter Källviks fyller på med beskrivningar när han under en intervju får frågan om Nutanix tjänster är avsedda för stora företag:
̶  Det är helt fel att våra tjänster bara passar för stora företag. Storleken för företaget spelar ingen roll på grund av nivån av automatisering för tjänsterna, säger Peter Källviks.
Ytterligare nyckelord som används förutom automatisering är hybridarkitektur (man kan köra i publika och privata moln, i egna datacenter, eller med en blandad IT-miljö), hårdvaruoberoende (Nutanix eller andras servrar) och enhetlighet (användaren ska komma åt de olika tjänsterna på ett sömlöst sätt i ett användargränssnitt).
Vad är det för tjänster det är frågan om?
Sammanfattningsvis handlar det om tjänster och applikationer för att sköta IT-drift i moderna och blandade miljöer. Lagring, nätverk, beräkningskraft (servrar) och virtualisering är några områden som täcks in. Och allt görs inom en arkitektur, eller teknikstack, vilket leder oss till det kanske viktigaste nyckelordet, hyperkonvergerad infrastruktur, som Nutanix representanter påstår sig ha kommit på först av alla. På ren svenska kanske man kan säga ungefär ”allt i samma lösning-lösning”, i stället för ”hyperkonvergerad infrastruktur”.
En uppfriskande aspekt av föredragen på Nutanix konferens är att folk inte är rädda för att dissa konkurrenterna. VMware, som är den största konkurrenten, avfärdas till exempel av Rajiv Mirani med att ha separata produkter för viktiga funktioner som Nutanix har byggt in i alla sina tjänster. När han pratar om Nutanix tjänst Flow för att hantera mjukvarudefinierade nätverk nämner han att uppgifter som utförs på några minuter skulle ta två månader bara för installationer med VMwares NSX.
Man är inte lika frispråkiga när det gäller att prata om det egna företaget, förutom dess tjänster. Nordenchefen Peter Källviks vill varken berätta om försäljning eller antal anställda i Sverige. Han nämner dock att det finns ett kontor i Sverige och ”säljteam, marknad, konsulter, kanalfolk och vissa globala personer”.
Det låter onekligen som om man kan ha hyfsade firmafester.
Vad som är otvetydigt är att Nutanix är ett av företagen som har lösningar för modern IT. Och man har fördelen jämfört med många konkurrenter av att ha grundats så sent som 2009. Inga, eller få, lik i lasten, med andra ord. Med tanke på att Nutanix är ett relativt färskt företag är det intressant att man lyfter fram en rådande trend med att många företag plockar hem IT-lösningar från publika moln till egna datacenter. Men det gäller förstås inte alla lösningar, vissa hamnar i molnet. Så bilden som tecknas är den av hybridlösningar för IT och för sådana krävs enhetliga tjänster för installation, konfiguration, administration och övervakning.