Nyheter

Tung styrelsevärvning till IT-konsulten Elvenite AB

Filippa Jennersjö, CIO på Arbetsförmedlingen, har valts in i styrelsen för IT-bolaget Elvenite AB. Filipppa har en gedigen bakgrund av IT, affärs- och verksamhetsutveckling, bland annat inom dagligvaru- och detaljhandeln.
– Ett spännande bolag med sunda värderingar. Elvenite har på ett framgångsrikt sätt lyckas förena IT och verksamhetsutveckling. Med en tydlig nisch mot livsmedelsindustrin har man vunnit förtroende hos en rad ledande aktörer, både nationellt och internationellt. Ambitionen är att fortsatta växa, och jag ser fram mot att få vara med och bidra i det arbetet, säger Filippa Jennersjö.
Filippa Jennersö, f. 1972, arbetar idag som CIO på Arbetsförmedlingen dit hon kom 2015. Innan dess jobbade hon med affärsprocessutveckling och IT inom ICA-gruppen i 13 år. Hon har även haft ledande befattningar inom konsultbolaget Establish och började sin karriär som konsult på Accenture.
Styrelseuppdraget i Elvenite är godkänt av Filippas Jennersjös arbetsgivare, och så länge uppdraget pågår kan Elvenite inte åta sig några uppdrag åt Arbetsförmedlingen.
– Det känns väldigt bra att kunna välkomna Filippa Jennersjö till styrelsen i Elvenite. Hon har en spännande kombination av kunskaper och erfarenheter och blir en viktig resurs i vårt arbete att skapa en långsiktigt hållbar tillväxt. Vi befinner oss i en spännande fas där Filippas erfarenheter från dagligvarubranschen i kombination med att förändra en organisation från grunden med den digitala tekniken blir oerhört värdefulla, säger Oskar Godberg, styrelseordförande i Elvenite.