Nyheter

NCC bygger nytt avloppsreningsverk i Åre kommun

NCC och Åre kommun ska i samverkan bygga ett nytt avloppsreningsverk i Bydalen i Åre kommun för att skapa en hållbar miljö i Bydalens dalgång och samtidigt främja tillväxten i området.
Det nya avloppsverket blir gemensamt för Bydalen och ersätter nuvarande fem anläggningar.
– Vi ser fram emot att äntligen lösa VA-problematiken i dalgången genom en kommunal anläggning och att vi inom kommunen samtidigt fått möjlighet att praktiskt arbeta i en entreprenad i samverkan, säger Lars-Erik Eriksson, projektledare Åre kommun.
I produktionsfasen kommer NCC att göra mark- och betongarbeten, överbyggnad och processinstallationer. Det nya avloppsreningsverket ska tas i drift under senare delen av 2020.
– Vi har sedan i höstas arbetat tillsammans med Åre kommun med att projektera och dimensionera det nya avloppsreningsverket så att det passar omgivningen och minimerar påverkan på miljön, säger Per Johansson, affärschef Vatten och Miljöteknik, NCC Infrastructure.
NCC har stor erfarenhet av att anlägga och förnya VA-infrastruktur. Genom specialistenheten Vatten och Miljöteknik har NCC, som enda byggbolag i Sverige, kompetens för hela VA-processen och kan därmed bygga och installera nyckelfärdiga vattenverk och avloppsverk.
Byggstart är planerad till i mitten av april. Ordervärdet uppgår till cirka 70 MSEK och orderregistrerades i första kvartalet 2019 i affärsområde NCC Infrastructure.
Bild: NCC