Nyheter

Norconsult höjer hastigheten på järnvägssträckan Märsta – Brista

Idag finns en hastighetsnedsättning från 160 km/h till 150 km/h som gäller för samtliga tåg. Detta på grund av säkerhetssystemet Automatic Train Control (ATC) som kontrollerar att tågen inte kan köra för fort eller passera en signal i stopp. ATC-systemet är dock konstruerat utan tågkategorisering, och skiljer därmed inte på olika typer av tågfordon.
Norconsults uppdrag innebär att utreda möjligheter att höja hastigheten genom att se över effekten av att låta signalera maximal hastighet för A/B/S-tåg. Uppdraget ställer i första hand krav på hög kompetens inom signalteknik avseende ATC samt ställverk modell 65 och 95. Inom dessa områden har Norconsult unik kompetens.
Tony Strandberg, teamchef för Spår- och järnvägsteknik på Norconsult, är stolt och glad över att ha vunnit projekteringen.
– Ännu ett uppdrag som visar på vår höga kompetens inom signalteknik, säger Tony stolt. Järnvägsteamet har en mycket positiv orderingång och har därför behov av nya medarbetare i Varberg, Halmstad, Helsingborg, Göteborg och Malmö, fortsätter han.