Nyheter

Invigning av södra Sveriges största viltpassage

På fredag invigs södra Sveriges största viltpassage, ekodukten över E65 i Lemmeströtorp. Syftet med ekodukten är både att minska vägens barriäreffekt för vilt och att minska antalet viltolyckor i området.
Ekodukten är en bro som är till för att både stora och små djur ska kunna ta sig över till andra sidan vägen på ett skyddat sätt. I anslutning till ekodukten har ett fem kilometer långt faunastängsel satts upp. Detta gör att de söker sig till ekodukten och kan korsa vägen där.
– Det känns fantastiskt bra att ekodukten nu står redo att användas för djuren och deras passage över E65. Det har varit ett intensivt och spännande arbete som nu är i hamn, där personer med en bredd av olika kompetenser har samarbetat för att hitta den bästa lösningen för att bygga just den här ekodukten, säger Lars Sätmark, projektledare på Trafikverket.
Fakta:
Ekodukten över E65 är södra Sveriges största viltpassage och ska minska störningar för djurlivet omkring den hårt trafikerade Europavägen mellan Ystad och Malmö. Den bidrar till att skydda beståndet av kronhjortarna i närområdet och binder samman grönområdena på de olika sidorna av vägen. Ekodukten är också viktig för att öka säkerheten, både för människor och djur.
Läs mer om ekodukten: trafikverket.se/e65-ekodukt