Nyheter

Nu får väg 35 ökad trafiksäkerhet och framkomlighet

Ökad trafiksäkerhet och framkomlighet står i fokus när väg 35 mellan Åtvidaberg och Linköping ska byggas om. Nu i april börjar Trafikverket bygga den första etappen mellan Björkåkla och Hackefors, som blir klar sommaren 2020.
Nya väg 35 ska bli en mötesfri och säker landsväg, där trafiken kommer att separeras av ett mitträcke. Trafikverket kommer också att bygga en gång- och cykelbana mellan Vårdsbergs kors och Hackefors. Ombyggnaden av väg 35 är uppdelad i tre etapper, och nu är det dags att börja bygga den första. Det handlar om sträckan mellan Björkåkla och Hackefors, där byggstart sker under april månad.
– Väg 35 är en viktig regional förbindelse och det är många som använder vägen, särskilt för arbetspendling, säger Lisa Herland, projektledare. Därför bygger vi en ny och säkrare väg. Det kommer märkas att vi bygger, men vi kommer göra vårt yttersta för att minska påverkan för trafikanterna.
Den första etappen byggs i en ny sträckning, för att ge plats åt den växande staden och flygplatsens landningsbana, som ska flyttas söderut. För att arbetet ska gå så smidigt som möjligt, genomförs projektet i nära samarbete med Linköpings kommun och Saab.
Bild: Trafikverket