Nyheter

Svevias toppmoderna fabrik ger miljövänliga vägar

I dag invigdes Svevias nya fabrik i Örebro. Den är Sveriges mest moderna fabrik för bitumenemulsion som används som bindemedel i det miljövänliga beläggningsalternativet kall beläggning. Nytt är att bindemedlet kan användas även på mer högtrafikerade vägar.
Kall beläggning eller tankbeläggning, som det också kallas, kan användas på 85% av Sveriges vägar. Idag används beläggningen främst på vägar med en trafikbelastning på 3000 fordon per dygn.
– I vår fabrik kan vi tillverka bitumenemulsion med kapacitet för vägar med 10 000 fordon per dygn. Det betyder att fler vägar i Sverige kan beläggas med ett mer miljövänligt alternativ säger Christian Högström, Svevia.
Bindemedlet i tankbeläggning heter bitumenemulsion.
– Det finns en mängd olika sorters bitumenemulsion. Produkterna anpassas och optimeras utifrån olika förutsättningar som till exempel vilken typ av sten som ska användas och vilken trafikbelastning vägen har. Det används även för lagning av vägar med beläggningsskador som sprickor och potthål.
Tillverkningen av bitumenemulsion kräver mindre mängd energi jämfört med varm asfalt, det krävs också mindre transporter i samband med utläggningen vilket gör tankbeläggning till det överlägset mest miljövänliga sättet att belägga en väg.
– I en tid när energisnåla metoder och produkter efterfrågas kommer marknaden för tankbeläggning att växa. Nya och bättre produkter utvecklas hela tiden. En dag kommer kanske även motorvägarna att beläggas med tankbeläggning.
Fabriken är också byggd för att vara så effektiv och ha så låga koldioxidutsläpp som det är möjligt.
– Det fina med att bygga nytt är också att vi fått tillfälle att optimera logistiken för utlämning och försäljning till våra kunder.
Bilden:
Tankbeläggning används på 85 procent av Sveriges vägar och är det mest miljövänliga beläggningsalternativet.
Foto: Markus Marcetic