Nyheter

Volkswagen-koncernen ansluter sig till nätverk för ansvarsfulla inköp

Genom att ansluta sig till samarbetet kan Volkswagen-koncernen få större kontroll av ursprunget för den kobolt som används i litiumjonbatterier för elfordon, och andra typer av mineraler som används vid fordonstillverkning.
* Användning av Blockchain-teknik för att spåra mineraler.
* Nätverket täcker hela försörjningskedjan.
* Fokus på ansvarsfulla inköp av kobolt.
Volkswagen-koncernen har anslutit sig till ett öppet branschsamarbete för ansvarsfulla inköp av strategiska mineraler med användning av Blockchain-teknik för att öka effektivitet, hållbarhet och insyn i de globala mineralförsörjnings-kedjorna. Genom att ansluta sig till samarbetet kan Volkswagen-koncernen få större kontroll av ursprunget för den kobolt som används i litiumjonbatterier för elfordon, och andra typer av mineraler som används vid fordonstillverkning.
Blockchain-tekniken kompletterar nuvarande bedömnings- och revisionsförfaranden. Den stöder de standarder för ansvarsfulla inköp som utvecklats av Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) och möjliggör ett permanent register som hjälper till att uppfylla kraven på överensstämmelse (compliance). Traditionellt måste gruvbolag, smältverk och konsumentvarumärken förlita sig på revisioner från tredje part och tunga manuella processer för att fastställa överensstämmelse med allmänt accepterade industristandarder.
Den nya plattformen är byggd på IBM:s Blockchain-plattform med Linux Foundation’s Hyperledger Fabric. Tekniken ska möjliggöra spårbarhet och ursprung för mineraler och ge enkel tillgång till informationen för olika intressenter i försörjningskedjan. Deltagarna i nätverket, som validerats av RCS Global Group för att uppfylla standarder för ansvarsfulla inköp, kan bidra till och få tillgång till oföränderlig data på ett säkert och behörigt sätt, för att spåra och registrera mineralflödet över hela försörjningskedjan i nära realtid.
Idag består Blockchain-nätverket av deltagare från varje större led i leveranskedjan – från gruva till slutanvändare. Övriga samarbetspartners är Ford Motor Company, Huayou Cobalt, IBM och LG Chem tillsammans med RCS Global Group.
Volkswagen-koncernen kommer att kunna bidra med sin stora affärskännedom till initiativet, som en av världens ledande fordonstillverkare med leverantörer och produktionsanläggningar över hela världen, samt förstahandskunskap om hållbarhet i leverantörsrelationer och mineralinköp på global nivå.
Baserat på en öppen och demokratisk struktur kommer gruppen att utvidga medlemskapet ytterligare för att fokusera på branscher som flyg-, hemelektronik- och gruvverksamhet.