Nyheter

Carl Höglund tillträder plats i ledningen hos Tempest Security

Carl Höglund tillträder i dag ledningen i Tempest Security AB. Carl har varit hos Tempest Security sedan hösten 2017 och har i rollen som Senior Advisor varit en stor tillgång för organisationen.
Carl har varit ansvarig för ett flertal projekt och kommer som en del av ledningen att ta ett större ansvar för utveckling av bolagets digitala tjänsteleverans.
Innan Carl började på Tempest kommer han från en position som Head of operational security på Modern Times Group MTG AB. Carl har tillbringat närmare 20 år på olika bolag inom Kinnevikssfären. Utöver detta har han en bakgrund som Borgarrådssekreterare i Stockholms Stad.
– Rekryteringen av Carl var ett lyckoskott. Han var en nyckelperson i allt från integrationen och flytten av vårt Security Operations Center till ISO-certifiering och han driver flera mycket spännande projekt i dagsläget. Att han tillträder ledningen ger både de senare större plats samt låter oss få än mer nytta av hans långa erfarenhet, gedigna kompetens och vilja att utmana och söka nya möjligheter, säger VD Andrew Spry.
Illustration: Mohamed Hassan