Nyheter

Klas Wåhlberg ny styrelseledamot i SJ

SJ ABs årsstämma den 25 april beslutade att välja Klas Wåhlberg till ny styrelseledamot. Han ersätter Mikael Stöhr som vid årsstämman lämnade sitt styrelseuppdrag.
Sammansättningen av ny styrelse motiveras av ägaren med att styrelseledamöterna bedöms ha för bolagets styrning relevant kompetens, erfarenhet och bakgrund.
Den valda styrelsen bedöms ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Sammansättningen uppnår regeringens målsättning om jämn könsfördelning i enlighet med vad som framgår av statens ägarpolicy.

Klas Wåhlberg
Styrelseledamot i SJ AB sedan april 2019
Född: 1958
Utbildning: Civilingenjör, MBA
Befattningar och styrelseuppdrag: Vd Teknikföretagen
Tidigare befattningar och styrelseuppdrag: Vd Bombardier Transportation Sweden AB, Vd Upplands Lokaltrafik.