Nyheter

MultiQ vinner Metrosällskapets upphandling av informationsskärmar

Under 2019 får Köpenhamnsborna den nya Cityringen, en utbyggnad av befintligt tunnelbanenätverk. I samband med detta har Metrosällskapet genomfört en omfattande upphandling av informationsskärmar som nu vunnits av MultiQ. Vid varje station kommer det att finnas informationsskärmar som visar tågens avgångstider.
Metrosällskapet ansvarar för Köpenhamns tunnelbanestationer som årligen har cirka 60 miljoner resenärer. Generellt inom kollektivtrafiken i Danmark råder en ökad digitalisering av informationsflöden. En bidragande faktor till en lyckad resa är information som förenklar för resenären och skapar ökade valmöjligheter under resans gång.
– MultiQ har ett mångårigt samarbete med Metrossällskapet och vi är oerhört stolta och tacksamma över att få fortsätta vårt samarbete. Detta visar att vi har ett konkurrenskraftigt erbjudande till marknaden. Lösningar som förbättrar reseupplevelsen och bidrar till att göra kollektivtrafiken till det självklara valet för medborgarna, säger Mads Henrik Hansen, vd MultiQ Danmark.
Många aktörer väljer nu att investera i smarta kommunikationslösningar för ett smartare samhälle. Köpenhamns busslinje 5C, Nordens mest trafikerade busslinje använder en komplett IT-lösning med information till passagerare men också mellan förare och trafikledning.
Förra året valde kollektivtrafiken på Island att satsa på ny informationsteknik och i år har södra Danmark med Fyn och Bornholm fått utökad trafikinformation vid hållplatser och stationer. I april blir Roskilde kommun först i Danmark med elektriska och miljömedvetna bussar med omfattande kommunikationslösningar till både resenärer och personal.
Skånetrafiken i Sverige har länge varit en av de drivande aktörerna inom digitalisering av kollektivtrafiken med olika lösningar både för utomhusbruk och i fordon. Genom bland annat dessa projekt har MultiQ fått en starkare position inom kollektivtrafiken i Norden.