Nyheter

Vatten är vårt viktigaste livsmedel – förorena det inte genom fultvätt

Nu är det återigen dags för årets stora biltvättarhelg. Den 27 och 28 april är det fokus på att få så många som möjligt att rengöra sina bilar i en biltvätt istället för att fultvätta den hemma på garageuppfarten eller på gatan. Den stora och viktiga skillnaden är att det smutsiga vattnet i en biltvätt renas innan det går tillbaks ut i naturen, medan vattnet från en tvätt hemma på uppfarten rinner rakt ut i närmaste dike via dagenvattenledningarna och förorenar miljön där du bor.
Vattnet som rinner av bilen efter att den tvättats innehåller en mängd farliga ämnen och föroreningar som är skadliga för både människor, djur och natur. När bilen tvättas hemma på gatan hamnar rinner föroreningarna rakt ner i dagvattenbrunnarna och sedan vidare ut i vattendragen. Tvättas istället bilen i en biltvätt så gör det stor skillnad för både vårt eget vatten och kommande generationers vatten, eftersom biltvättarnas reningsverk klarar av att ta bort olja och giftiga partiklar.
Vi svenskar tvättar våra bilar över 30 miljoner gånger per år, och 20 miljoner av biltvättarna sker direkt på gatan! Det betyder att stora mängder svårnedbrytbara ämnen som exempelvis olja, tungmetaller och asfaltsrester rinner rakt ut i våra vattendrag, sjöar och hav vilket är skadligt för både människor och miljön. Tidigare undersökningar visar att det släpps ut cirka 5,6 ton koppar, 11,3 ton zink, 1 800 kg bly, krom och nickel och 41 kg kadmium varje år.
Det allra bästa för allt levande är att tvätta bilen i en modern biltvätt och allra helst i en miljömärkt sådan. Det finns både automatiska och gör det själv-hallar. Biltvätten ska ha oljeavskiljare, och gärna kompletterande rening utöver oljeavskiljaren, för att rena det smutsiga vattnet från tvätten.
Där det inte finns tillgång till en biltvätt är det minst dåligt att tvätta bilen på gräs eller grus. Då fastnar föroreningen i det översta jordlagret medan vattnet fortsätter ner i marken och filtreras grovt innan det når grundvattnet.
I de tvättanläggningar där egna bilvårdsprodukter används är det viktigt att välja miljömärkta alternativ. I bilschampo och avfettningsmedel finns ämnen kan skada eller störa vattenlevande djur och växter, till exempel tensider. Även miljöanpassade bilschampon, tvättmedel och såpa innehåller tensider men de bryts ner snabbare.
Många avfettningsmedel innehåller lösningsmedel. Kallavfettningsmedel är baserade på nafta, en petroleumprodukt som är särskilt skadlig för både människor och livet i våra vatten. I dag finns miljöanpassade avfettningsmedel som är lika effektiva som petroleumbaserade medel. Det är oftast bara under vinterhalvåret som bilen behöver avfettas.
Tekniska verken uppmuntrar tillsammans med biltvättar runtom i Linköping alla bilägare att tvätta bilen på rätt plats.
Foto: Orust kommun