Nyheter

Inrikesflygbolaget BRA anpassar sig till den svagare inrikesflygmarknaden

Det är ingen hemlighet att det generella marknadsläget för inrikesflyg med minskad efterfrågan, kraftiga kostnadsökningar genom flygskatt, stigande priser på flygbränsle, svag kronkurs, höjda flygplatsavgifter och flygskam på toppen av det är utmanande för flygbranschen.
Inrikesflygbolaget BRA vill därför anpassa sin verksamhet ytterligare för att ännu bättre möta kundernas önskemål avseende tidtabeller och avgångar, stärka den gröna positionen ytterligare samt framförallt förenkla och effektivisera verksamheten för att komma tillrätta med lönsamheten, som varit svag de senaste åren.
Vill fortsätta fasa ut jetflyg från flygflottan från november 2019 till förmån för de något mindre och klimatsmartare propellerflygplanen.
Justerar tidtabeller och avgångstider från oktober för att ännu bättre möta kundernas behov och önskemål.
Lägger ned flyglinjen Jönköping-Stockholm i mitten av juni 2019.
Flyger Östersund-Stockholm torsdag-söndag istället för alla dagar i veckan från oktober.
Ökar kapaciteten något från Gotland.
Konkret innebär det att bolaget under år 2019-2020 har för avsikt att fortsätta arbetet med att successivt fasa ut sina tio äldre jetflygplan till förmån för att flyga mer med de tolv klimatsmartare och snabbare propellerflygplanen från ATR. Jetflygplanen tar 112 passagerare och turbopropellerflygplan 72.
BRA ser även löpande över vilka linjer som är lönsamma och justerar linjenätverket när det behövs. På grund av för få passagerare och dålig lönsamhet planerar BRA att lägga ned flyglinjen Jönköping-Stockholm i mitten av juni 2019.
Den minskade efterfrågan på flyg från Östersund det senaste året innebär även att BRA från och med slutet av oktober 2019 vill minska trafiken till torsdag-söndag istället för avgångar alla dagar i veckan.
– Minskar intresset för flyg som det gjort från exempelvis Östersundsregionen, så tvingas vi minska antal avgångar och anpassa oss utifrån efterfrågan, säger Geir Stormorken, VD för flygbolaget BRA.
Samtidigt passar BRA på att öka kapaciteten något från Gotland och justerar alla sina tidtabeller generellt från och med vintern 2019, för att bli än mer attraktiva för fler passagerare, något som många resenärer efterfrågat. Antal avgångar från bolagets kvarvarande 17 destinationer i Sverige blir i det närmaste desamma som idag.
De planerade förändringarna kommer under de kommande åren innebära ett successivt minskande behov av jetflygplan, som i sin tur innebär minskande behov av bemanning och allt färre arbetstillfällen över tid.
Hur många personer som under 2019-2020 kommer att behöva lämna BRA är för tidigt att gå in på i detalj, då det är en löpande och pågående process. Men det handlar främst om de som flyger, servar och administrerar bolagets jetflygplan.
– Vår personal är självklart en av våra allra viktigaste tillgångar men när allt färre svenskar väljer inrikesflyg måste vi anpassa oss även om det tyvärr innebär att kollegor berörs och tvingas lämna oss vilket gör beslutet oerhört tungt beslut att fatta, säger Geir Stormorken.
– Vi måste som kommersiellt företag anpassa vår verksamhet utifrån efterfrågan för att fortsatt stå stadiga som en del av den svenska kollektivtrafiken både nu och i framtiden. Med de förändringar vi nu avser göra lägger grunden för att långsiktigt bli både ekonomiskt och miljömässigt hållbara, säger Geir.
Den generella efterfrågan av inrikesflygresor har under 2018 minskat med 3,7 procent enligt Trafikverket. Under första kvartalet 2019 har efterfrågan fortsatt minska med cirka 5 procent. BRA ser motsvarande minskning eftersom bolaget i det närmaste endast flyger inrikes.
– Vi är sedan länge Sveriges, kanske världens klimatsmartaste inrikesflygbolag vilket vi vill bygga vidare på. Här hjälper dessvärre inte den nya flygskatten till. Trots att vi klimatkompenserar alla utsläpp, ger alla möjlighet att välja biobränsle, är miljöcertifierade, köper utsläppsrätter via EUETS och flyger de klimatsmartaste flygplanen för regionalflyg som finns, så betalar våra inrikesresenärer dubbelt så mycket statlig flygskatt för en kortare tur- och returresa jämfört med många europaresenärer, avslutar Geir Stormorken.
Bild: BRA