Nyheter

Snabbare internet i Norrbotten

Netnod storsatsar i Norrbotten genom ett samarbete med IT Norrbotten. Med Netnod IX Luleå kan tjänsteleverantörer och operatörer utbyta internettrafik lokalt i Luleå istället för att gå via södra Sverige.
Det möjliggör att svarstiderna kortas för internettrafiken i hela Norrbotten vilket leder till att norrbottningarna både företagare och privatpersoner, kan få förbättrad kvalitet och snabbare internet.
– För Norrbottens utveckling är det viktigt att näringsliv, medborgare och forskning/utbildning har de bästa digitala förutsättningarna, säger Tomas Sundström VD, IT Norrbotten.
– Satsningen innebär en grund för ett utvecklat tänk rörande säkerhet och tillgänglighet för digital information, i händelse av oönskade händelser som stressar samhället. IT Norrbottens roll är att möjliggöra och tillgängliggöra säkra digitala kommunikationer. Genom satsningen tillsammans med Netnod gör vi världen lite närmare och Norrbotten en del av densamma, avslutar Tomas Sundström.
Netnod och IT Norrbotten arbetar nu för att så många tjänsteleverantörer och operatörer som möjligt ska ansluta sig till utbytespunkten Netnod IX Luleå.
– Vi glada att kunna erbjuda våra kunder mer möjligheter kring var och hur de utbyter trafik, säger Lars Michael Jogbäck, VD, Netnod.