Nyheter

Digital lösning ska underlätta parkeringsvakternas jobb

Nu inför Dukaten i Linköping ett nytt hjälpmedel i sitt arbete för att hålla staden tillgänglig och framkomlig. En bil utrustad med en kamera ska automatiskt stämma av om fordon har en pågående parkering eller inte. Tekniken går ut på att den kamerautrustade bilen kör utmed en gata med parkerade bilar och läser av bilarnas registreringsnummer. Parkeringsvakterna kommer på detta sätt kunna fokusera på de fordon som parkerar på ett trafikfarligt sätt.
Bilister som parkerar i Linköping, på kommunens mark eller Dukatens anläggningar, kan välja olika sätt att betala för sin parkering. Antingen via appar från olika parkeringstjänster eller genom att slå in bilens registreringsnummer i parkeringsautomaten. Alla pågående parkeringar samlas sedan upp digitalt på ett ställe. Dukatens parkeringsvakter kan via sina handdatorer kontrollera om bilen har en startad parkering eller inte. Eftersom de allra flesta bilister betalar som de ska innebär det att vakterna idag får ägna mycket tid även åt att kontrollera även bilar som gör rätt. Genom att använda bilen med kameran kan arbetet effektiviseras och parkeringsvakterna behöver bara hantera de bilar som inte har betalat.
– Linköpingsborna är bland de bästa i Sverige på att parkera rätt, och tack vare den här lösningen frigör vi mer tid för parkeringsvakterna så att de kan koncentrera sig på att hitta de bilar som parkerar på ett trafikfarligt sätt. Det kan handla om att skymma övergångställen, hindra utfarter eller stå farligt i korsningar. Dessa felparkeringar kräver fortfarande manuell hantering och är en mycket viktig del i vårt uppdrag, säger Matts Skeppstedt, affärsutvecklare på Dukaten.
Idag finns liknande system i Jönköping och i Uppsala. Dukatens lösning är snarlik men mer utvecklad och kameran sitter i en flyttbar box. På så sätt kan kameran vid behov flyttas mellan olika bilar. Kameran tar endast bild på registreringsskylten och bilden raderas direkt efter.
– Idag övervakar våra parkeringsvakter bilar i hela Linköpings kommun, vilket är ett väldigt stort område. Vi ser fram emot att kunna ha en mer frekvent närvaro på fler platser. Ju fler som parkerar rätt, desto mer tillgänglig och säker blir staden, säger Matts Skeppstedt.
Så här funkar det:
När kameran läser av registreringsskyltarna på bilar som står parkerade skickas informationen till en server hos Dukaten. Därifrån skickas en fråga till de olika parkeringsleverantörerna för att se om bilen har en aktiv parkering. Parkeringsvakten hämtar sedan informationen och ser den i sin handdator. Informationen sparas i 30 minuter och raderas därefter. Om en bil inte har en aktiv betalning, gör parkeringsvakten en kontroll.
Bilden:
Bengt Andersson tillsammans med Dukatens nya kamerabil
Foto: Sandra Strand, Dukaten