Nyheter

Kick-start för SAS Global Forum 2019

Fullspäckat schema när SAS Global Forum går av stapeln i Dallas, USA. Fokus ligger på hur vi på bästa sätt kan använda oss av dataanalys inom olika områden för at skapa en bättre morgondag.
Mellan den 29 april till den 1 maj samlas ledande aktörer från hela världen inom olika sektorer för att samtala och utbyta erfarenheter om hur man genom avancerad analys ska kunna utvinna data för att på bästa sätt kunna förändra världen runt omkring oss. Huvudfrågan som ställs handlar om hur vi ska kunna transformera ”bits and bites” och genom analys tillgodogöra oss viktig data. Det handlar bland annat om klimatförändringar och hälsa likväl som om framsteg och utveckling inom teknologi.
Konferensen inleds av SAS vd Jim Goodnight som delar med sig av sina egna erfarenheter om hur digital analys hjälper oss att förändra världen till det bättre. Han lyfter vikten av forskning och att satsa på den nya generationen genom att inspirera barn för att i ett tidigt skede introduceras för teknik och programmering. Världen fylls med mer och mer data och nu är det upp till oss människor att visa hur vi på bästa sätt ska kunna använda oss av den digitala intelligens som omger oss.
SAS EVP, COO and CTO Oliver Schabenberger uppmanar företag att starta redan idag med nya projekt för digital utveckling och att se till att också lära oss att använda den data vi redan har. Med hjälp av experter och väl sammansatta team menar han att företag kommer att göra stora framsteg inom sina specifika områden.
Invigningen ger en hint om informativa dagar där man från scenen ber alla deltagare att passa på att utnyttja dagarna till max genom att nätverka, lära nytt och delge varandra erfarenheter. ”Tillsammans kan vi med hjälp av AI göra stora framsteg som gynnar människa och miljö” löd kontentan.
Bilden:
Konferensen inleds av SAS vd Jim Goodnight som delar med sig av sina egna erfarenheter om hur digital analys hjälper oss att förändra världen till det bättre.