Nyheter

”Analytics in action” – fokus på positiva lösningar inom miljö och hållbarhet

Data och analys utgör tillsammans en bra kombination som ger oss oändliga möjligheter att utvecklas inom många olika områden. På SAS Global Forum 2019 sammanstrålade världsledande aktörer för att utforska, analysera och visualisera data som leder oss in rätt in i framtiden.
Vi omger oss med allt mer data som genom analys ger oss människor möjligheten att utveckla vår omvärld på helt nya sätt. Dataanalys ger oss makten att förändra vår verklighet till det bättre. AI och IoT finns runt omkring oss och det är upp till oss hur vi bäst ska förvalta den dataanalys vi själva är med och skapar. Den nya tekniken får oss att tänka i nya ännu outforskade banor och kräver att vi hela tiden tänker minst ett steg längre. Det handlar inte enbart om vad vi har idag, i denna stund, utan om vad vi kan skapa i framtiden med data vi har tillgång till. Utan data finns egentligen bara en mängd åsikter som vi isolerat inte är behjälpta av. Den nya teknologin hjälper oss att förbättras och utvecklas inom många olika områden.
Emotionell intelligens
Melvin Greer Chief Data Scientist, Public Sector på Americas Intel Corporation är ansvarig för att bygga Intels data science plattformar genom grafiska analyser, machine learning och cognitiv computing bland annat understryker vikten av emotionell intelligens. Anledningen till det är att ”Folk minns inte din kunskap utan hur du fick dem att känna sig i mötet med dig” som han förklarar på sitt seminarium. När företag anställer gör dem det inte enbart baserat på kunskap utan på sociala färdigheter.
Företagen behöver medarbetare som passar in i deras verksamhet. Emotionell intelligens tillsammans med data ger ett kraftigt verktyg att räkna med. Har man inte förmågan att kombinera dessa två viktiga komponenter kommer det enligt honom bli svårt att finna jobb i framtiden. Data i sig är givetvis oumbärligt och ger oss fakta som inte tar någon hänsyn till de mänskliga faktorerna och åsikter grundade på känslor, men den emotionella intelligensen är fortfarande behövd. Det låter oss förstå att AI inte på något sätt kan, och heller inte ska, ersätta människan men fungera som ett komplement och ett verktyg där vi genom att utvinna värdefull data kan utvecklas.
Implementering och kompetensbrist en utmaning
Dagens problem är egentligen inte tillgången till data, det handlar snarast om hur vi kan använda oss av data vi redan har och hur vi implementerar den inom olika verksamheter så att den också gör nytta. Vi behöver sortera den enorma mängd data som finns för att kunna använda den på ett klokt sätt. För att ta hand om data som produceras behövs rätt kompetens och där finns ett tomrum att fylla. Bristen på rätt kompetens är redan stor och kommer att öka i framtiden.
Digitaliseringen medför omvälvningar som kräver nya typer av tjänster. Så vilka är det nya jobben och vilka jobb kommer inte längre att efterfrågas i framtiden? Det är inte enkelt att förutse, men det är enkelt att konstatera att de som kan koda har framtiden framför sig eftersom kodning är en av de egenskaper som kommer att efterfrågas på arbetsmarknaden i allt större utsträckning. En god idé är att redan i dagsläget tänka ut vad nästa steg i karriären kommer att bli. Kanske är det så att din nuvarande befattning inte kommer att efterfrågas inom en snar framtid.
AI ständigt på agendan
AI är här för att stanna och återfinns redan i 67 procent av de icke tekniska områdena. På SAS exempelvis är man involverad i allt från teknologi till hälsa, sjukvård och smarta städer för att ge några exempel. Digitala analyser gör redan stor nytta och hjälper oss dagligen att finna lösningar och driva processer inom olika företag och verksamheter. SAS Global Forum är en viktig arena för utbyte av erfarenheter för att med gemensamma mål skapa en bättre framtid där AI och IoT har en avgörande roll.
Bilden:
SAS Institutes vice vd Oliver Schabenberger på årets upplaga av analyseventet SAS Global Forum. Arrangör var SAS Institute, världens största bolag inom avancerad dataanalys.