Nyheter

Bra kollegor är viktigare än en bra lön för att känna att man jobbar på drömarbetsplatsen

Faktum är att svenskarna ger sig själva ett gott betyg som kollegor. Hela nio av tio tror nämligen att de uppfattas ganska eller mycket positivt som kollegor, visar Sveriges största arbetslivspanel Manpower Work Life.
–  Det är faktiskt högst befogat att de flesta svenskar tror att de uppfattas positivt som kollega. Tidigare arbetslivsundersökningar pekar nämligen på att de flesta trivs bra med jobbkamraterna. Ett gott betyg för svensk arbetsplatskultur, säger Elisabeth Skol, HR-direktör på ManpowerGroup Sverige.
Hela 89 procent av svenskarna tror att de uppfattas mycket eller ganska positivt som kollega, enligt den senaste Manpower Work Life. Om den uppfattningen stämmer är det goda nyheter för svenska arbetsplatser. De viktigaste faktorerna för att känna att man jobbar på en drömarbetsplats är nämligen att ha bra kollegor, en bra chef och meningsfulla arbetsuppgifter. En bra lön kommer först på fjärde plats.
– En bra arbetsplats ger nöjdare och mer motiverade medarbetare, och för att nå dit behövs både kunskap och ett systematiskt arbete. Därför vill vi på ManpowerGroup bidra med insikter om vad som utgör en drömarbetsplats för att hjälpa fler företag att attrahera, rekrytera och behålla talanger, säger Elisabeth Skol.
Det är bara knappt var tionde svensk, 7 procent, som svarar att deras nuvarande jobb är deras drömarbetsplats, en siffra som kan låta nedslående. Men faktum är att hela fyra av tio, 40 procent, tycker att de jobbar på en arbetsplats som ligger ganska nära det som de ser som sin drömarbetsplats. Nära hälften av svenskarna jobbar alltså på, eller nästan på, sin drömarbetsplats.
– Det är goda nyheter att så många svenskar tycker att deras nuvarande arbetsplats är eller nästan är deras drömställe att jobba på. Kollegorna och cheferna är viktiga faktorer, så genom att satsa på ledarskapet, företagskulturen och arbetsgrupperna har många företag chansen att bli en riktig drömarbetsplats, säger Elisabeth Skol.
Att chefen har en avgörande roll är ett återkommande tema i många Work Life-undersökningar. Tidigare i år visade nya siffror att tre av fyra svenskar, 73 procent, ger tummen upp för sin chef och ju högre betyg chefen får, desto bättre trivs man på sin arbetsplats.
Fem faktorer för att skapa en drömarbetsplats:

  1. Bra kollegor
  2. Bra chef
  3. Meningsfulla arbetsuppgifter
  4. Bra och/eller hög lön
  5. Möjlighet att påverka arbetets innehåll

Tre chefstips:

  1. Se dig som en talangutvecklare. Arbeta hårt för att skapa en företagskultur som välkomnar förändring och ge medarbetarna en tydlig vision och vägbeskrivning framåt. Se utvecklingen av deras kompetenser som ett strategiskt vägval.
  2. Rekrytera inlärningsförmåga. Rekrytera personer med en vilja att ständigt fortsätta utvecklas. Viljan att lära sig nytt är individens nyckel till att fortsätta vara anställningsbar och företagets nyckel till att vara utvecklingsbar.
  3. Välkomna idéer. Nya affärsmöjligheter börjar alltid med en idé. Uppmuntra medarbetarna att tänka nytt, vidareutveckla idéer och testa dem på andra för återkoppling. Fira även era misslyckanden och beröm medarbetarna för att de vågade prova något nytt.

Bild: Rawpixel