Nyheter

Stena Line siktar på att leda utvecklingen inom hållbar sjöfart

AI-assisterade färjor, batteridrift, kraftig minskning av engångsplast ombord, fortsatt låg andel olyckor bland passagerare och besättning samt ökad andel kvinnor som ledare. Det är några av höjdpunkterna i Stena Lines hållbarhetsöversikt för 2018, ”A Sustainable Journey”.
Stena Line har nu släppt sin tredje hållbarhetsöversikt som beskriver initiativ, förbättringar och utmaningar inom hållbarhetsområdet och även resultat kopplat till företagets ambitiösa hållbarhetsmål. I översikten går det också att läsa mer om större aktiviteter som det arbetats med under året.
– Med storlek kommer ansvar och det är vår ambition att vår verksamhet varje år ska förbättras för att vi ska vara ledande på hållbarhet inom sjöfarten. Det gångna året har vi haft en mycket spännande utveckling när vi bland annat har kombinerat artificiell intelligens med kunskapen hos våra erfarna sjömän ombord och även haft ett ökat fokus på elektrifiering. Vi har fortsatt fokuserat säkerhet för vår passagerare och besättning och introducerat aktiviteter för ökad jämställdhet. Vi befinner oss i en mycket spännande tid och jag är stolt över att Stena Line är med och formar framtiden för vår bransch, säger Niclas Mårtensson, VD Stena Line.
Stena Lines hållbarhetsstrategi är uppdelad i fem fokusområden kopplade till FN:s globala mål för hållbar utveckling, med ambitiösa mål inom varje fokusområde. Fokusområdena är Equality & inclusion, Good health & wellbeing, Clean energy, Responsible consumption och Life below water.
– Vi har mer än 5 500 anställda som alla gör stora och små saker som bidrar till våra hållbarhetsmål och det är fantastiskt att se att vi har en positiv utveckling inom många områden samtidigt som vi bibehåller en säker och effektiv operation. Som bransch har vi en stor utmaning med vårt fossilberoende och förra året ökade våra utsläpp av växthusgaser något i linje med ökningen av våra fraktvolymer, så inom det området har vi mer att göra. Initiativen inom elektrifiering är relativt nystartade men extremt viktiga för vägen framåt när vi gradvis ska minska våra utsläpp av koldioxid, säger Erik Lewenhaupt, Hållbarhetschef på Stena Line.
Höjdpunkter 2018
Equality & inclusion
Equality & inclusion: Nytt fokusområde som introducerades under 2018 med målet att öka andelen kvinnor som ledare till 30 procent och med nollvision för trakasserier.
Förbättrad jämställdhet: En ökning av kvinnliga ledare från 16 till 19 procent under 2018.
Partnerskap: Stena Line har skrivit under uppropet “Women in Maritime” från den brittiska redarföreningen UK Chamber of Shipping och introducerade ett långsiktigt partnerskap med EuroPride.
Good health & wellbeing
Säkerhet först: Säkerhet var liksom tidigare högst prioriterat i verksamheten och Stena Line fortsätter uppvisa en låg frekvens när det gäller olyckor bland passagerare och besättning. Stena Line fortsätter också uppvisa en hög teknisk reliabilitet på 99,8 procent.
Prisade för säkerhet: Nio fartyg uppmärksammades under 2018 för enastående insatser inom säkerhet och fick ta emot Jones F. Devlin Award från Chamber of Shipping of America.
Clean energy
AI-assisterad fartyg spar bränsle: Under 2018 utrustades Stena Scandinavica, Göteborg-Kiel, med AI-teknologi som support till befälhavare och officerare för att spara bränsle och reducera utsläppen. Projektet har varit framgångsrikt och när det lanseras i hela Stena Lines flotta kommer AI-assistenten bli en viktig del i Stena Lines målsättning med att minska bränsleförbrukningen med 2,5 procent årligen.
Elektrifiering: Ett första batterihybrid-projekt startade med installation av ett 1MWh batteri på Stena Jutlandica som trafikerar Göteborg-Frederikshavn.
Landström: När den nya elanslutningen invigdes i Oslo hamn innebar det att Stena Line nu ansluter 14 av sina 37 fartyg till grön el I hamn vilket motsvarar 37 procent av flottan och 20 procent av terminalerna. Detta reducerar CO2-utsläppen med 14 000 ton per år.
Responsible consumption
Minskning av engångplast: Stena Line har som mål att minska andelen engångsplast ombord. Under 2018 gjordes stora framsteg och på vissa linjer minskades andelen engångsplast med upp till 90 procent.
Ökad återvinning: Ett annat mål är att öka andelen återvunnet avfall. Återvinning i hamn ökade och totalt återvinns 77 procent av avfallet.
Life below water
Dubblerat användande av miljömärkta kemikalier: Stena Line har som mål att verksamheten ska ha minimal påverkan på livet till havs. Under 2017 och 2018 fördubblade Stena Line användandet av miljömärkta produkter till 60 procent i passagerar- och köksområden.
Innovativ teknik för bottenfärg: Stena Line testar flera olika alternativ när det gäller renare bottenfärg bland annat silikonbaserad färg och den innovativa frånstötande färgen Selektope som använts på ett av Stena Lines fem nybyggen Stena Estrid under 2018.
Bild: Stena Line