Nyheter

Misstänkta maffiakoppplingar i ett av företagen som vann upphandlingen om Förbifart Stockholm

Dagens Industri har tidigare berättat att delar av arbetet med Förbifart Stockholm nu står helt stilla. Detta efter att Trafikverket hävt avtalet med tunnelbyggaren Lovön Samverkan AB, LSAB, på grund av flagrant misskötsel.
Ett av bolagen i konsortiet, Vianni Lavori, granskades för misstänkta maffiakopplingar i samband med att Roms tunnelbana byggdes ut. Detta känner Trafikverkets Johan Brantmark inte till trots att det vid en enkel Google-sökning snabbt kommer upp information om företaget. Trots det har pengarna – totalt 772 miljoner kronor – flödat till bolaget, som lämnade det lägsta av sju anbud.
Konsortiet skickade in årsredovisningar in för ena bolaget: CMC di Ravenna, men inte för det andra med misstänkta maffiakopplingar:  Vianini Lavori.  Omvänt lämnades en kreditupplysning in för Vianini Lavori, men inte för CMC di Ravenna.
Eftersom det här är ett konsortium tittar man på dem sammantaget. Uppfyller den ena parten våra skall-krav så anses konsortiet uppfylla kravet, säger Johan Brantmark, projektchef på Trafikverket till Dagens Industri.
Enligt Andrea Sundstrand, docent i offentlig rätt vid Stockholms universitet med särskild inriktning mot offentlig upphandling är det inte riktigt så enkelt:
– Det finns ett avgörande från EU-domstolen där ett antal bolag lämnade in ett gemensamt anbud som ett konsortium och vann. Efter att de vann men innan kontraktet skrevs bytte de dock ut ett av bolagen. EU-domstolen menade att det inte var möjligt, eftersom det då blev ett annat konsortium än det som vann upphandlingen, säger hon till Dagens Industri.