Nyheter

Volito och CaCharge tillför Malmö centrala laddplatser

Volito Fastigheter fortsätter satsa på miljö och sina hyresgäster genom att tillföra ”smarta” laddplatser i direkt anslutning till Malmö Central och Kungliga Posthuset. Från och med sommaren 2019 kan alla som hyr p-plats av Volito Fastigheter, i centralt belägna Ran 9, få sin dagliga dos ”pendlarladdning” tillgodosedd med CaCharge elbilsladdning.
Laddplatserna kommer att levereras av CaCharge, specialiserade på intelligent elbilsladdning som utnyttjar tillgänglig effekt optimalt. Genom att fördela laddströmmen mellan bilarna under hela parkeringstiden utnyttjar CaCharge tillgänglig effekt maximalt och kapar dyra effekttoppar.
– Om elbilsboomen ska bli möjlig i Malmö måste vi använda tillgänglig effekt smart. Genom att utnyttja parkeringstiden och fördela elen mellan bilarna kan vi erbjuda många laddplatser. Det betyder att alla våra hyresgäster kan får sin dagliga dos laddning under arbetsdagen, säger Peter Härle, affärs- och fastighetsutvecklare vid Volito Fastigheter.