Nyheter

Pågatågen går som tåget

Pågatågen rullar som aldrig för. Skånetrafikens månadsrapport för april redovisar att Pågatågens punktlighet nu är uppe i 92 procent, på Västkustbanan 94 procent. Samtidigt har antalet resor med Pågatågen ökat med över 300 000 sedan januari. Likaså ökar resor med busstrafiken starkt – regionsbusstrafiken runt Kristianstad och Lund med över tio procent.
Totalt har antalet resor i hela Skånetrafikens system ökat. Jämfört med samma period 2018 är ökningen 1,8 miljoner resor eller 3,3 procent.
Under perioden januari – april har resorna med Pågatågen ökat med 303 893 fler resor vilket motsvarar fyra procent. Vissa sträckor har ännu större ökning. Kristianstad-Höör-Eslöv-Malmö-Ystad-Simrishamn har ökat med sex procent, samma för sträckan Helsingborg-Teckomatorp-Eslöv- Malmö- Ystad. På sträckan Helsingborg-Landskrona-Malmö-Trelleborg är har antalet resor ökat med fem procent.
– Det är fantastiskt roligt att se att vårt arbete med både punktlighet och kundbemötande ger resultat, säger Linda Westman, affärschef Pågatågen, Skånetrafiken.
Skåningarna vill resa hållbart
Stadsbuss- och regionbusstrafiken tillsammans visar på en kraftig resandeökning även för april månad, trots kalendereffekten med påsklovet. Stadsbussarna i Malmö har en fortsatt mycket god resandeutveckling med sju procent. Regionbusstrafiken runt såväl Kristianstad som Lund ökar med över tio procent.
– Vi är jätteglada för att resorna ökar i hela trafiksystemet, en utveckling vi nu följer månad för månad, samt att också punktligheten blir allt bättre. Det är verkligen glädjande att skåningarna vill göra hållbara val och väljer att resa mera kollektivt, säger Carina Zachau, (M) ordförande kollektivtrafiknämnden.
Månadsrapporten redovisar även ett stabilt ekonomiskt utfall för de första fyra månaderna med ett resultat på 90 mkr bättre än budget. Det är främst resandeutvecklingen och en god kostnadskontroll som ligger till grund för resultatet.