Nyheter

Peab Asfalt vinner kontrakt i Växjö kommun

Peab Asfalt har skrivit kontrakt gällande asfaltbeläggningar i Växjö kommun 2019. Uppdraget omfattar underhållsbeläggningar och lagningsarbeten till kommunen. Uppdraget uppgår till ett värde av cirka 30 miljoner kronor.
Alla asfalteringsprojekt inom kommunen kommer att läggas med ECO-Asfalt. ECO-Asfalt minskar klimatpåverkan och naturresurser sparas, utan att slutproduktens egenskaper påverkas. ECO-Asfalt kan helt ersätta konventionell varmtillverkad asfalt i alla typer av applikationer, exempelvis högtrafikerade vägar, flygfält, industriplaner, hamnar, gator och cykelbanor.
Bild: Peab