Nyheter

Sommarens vägarbeten förbättrar landets infrastruktur

Trafikverket har samlat ett urval av sommarens vägarbeten som kommer att påverka dig som trafikant i sommar. För att du ska kunna köra säkert underhåller Trafikverket vägar, tunnlar och broar – för att öka tillgängligheten och göra dina resor smidigare.
– Det finns flera anledningar till att arbetena görs på sommaren, säger Ulrika Honauer, chef för vägsystem på Trafikverket. Dels är vi beroende av sommarvädret för många av arbetsmomenten, dels är arbetspendlingen och yrkestrafiken inte lika intensiv som under resten av året.
Alla vill komma hem från jobbet, även de som jobbar på vägen
När vägarbetena måste samsas med semestertrafiken, har du som förare en viktig roll. För dig som kör är vägen bara en väg. Men för alla som jobbar ute på vägarna är det en utsatt och farlig arbetsplats. Där krävs extra mycket hänsyn och uppmärksamhet från dig när du passerar. Så hjälp alla som har vägen som sin arbetsplats genom att hålla rätt hastighet och ordentligt avstånd.
Håll koll på sommarens vägarbeten och planera din resa
På Trafikverkets webbplats finns en karta med ett urval av de vägarbeten som påverkar dig som trafikant i sommar. Även sommarens mest trafikpåverkande vägarbeten i respektive län redovisas. Den länsvisa förteckningen redovisar inte allt som görs på vägarna i sommar –Trafikverket gör betydligt fler insatser för att förbättra landets infrastruktur.
Fakta om underhållsvolymen 2019
Budget för vägunderhåll 2019 är 8,9 miljarder kronor, fördelat enligt:
Basunderhåll 3,6 miljarder
Beläggningsarbeten 3 miljarder
Byggnadsverk 1,3 miljarder
Infrasystem 1 miljard
Foto: Frugan Mostphotos