Nyheter

SJ AB tar över driften av Öresundstågen

Idag, tisdagen den 21 maj, tilldelades ett nytt trafikavtal för Öresundstågen. Det blir SJ AB som svarar för driften av Öresundstågen från och med december 2020. Det nya avtalet sätter kundens hela reseupplevelse i centrum.
SJ AB tilldelas avtalet efter en omfattande utvärderingsprocess som har visat att de har det mest fördelaktiga avtalet när pris och kvalitet vägts samman. Avtalet är ett incitamentsavtal som driver mot en högre kvalitet i kundbemötandet för hela reseupplevelsen.
– Vi har velat utveckla ett antal parametrar såsom bättre ersättningstrafik, bättre omhändertagande på tåg och perronger vid störning, ökad bemanning och service på tågen, bättre hittegodshantering och högre kvalitet i fordonsunderhåll och sittplatskapacitet. SJ AB har visat stor lyhördhet för våra höga ambitioner i SJ AB gedigna och genomarbetade leveranslösning, säger Håkan Henmyr, projektchef för upphandlingen, Skånetrafiken.
Öresundstågstrafiken är en sedan många år en etablerad regionaltrafik i södra Sverige och på Västkusten upp mot Göteborg.
– Öresundstågen är ett viktigt komplement till Västtrafiks pendeltågstrafik. SJ AB har lämnat det bästa anbudet både utifrån pris och kvalitet och nu ser vi fram emot att fortsätta förbättra upplevelsen för alla resenärer på Öresundstågen tillsammans med dem, säger Peter Hermansson (M), styrelseordförande Västtrafik och ledamot Öresundstågens styrelse.
Avtalet omfattar åtta år med option om ytterligare förlängning på två år, och träder i kraft i samband med tidtabellskiftet i december 2020.
Avtalet omfattar i huvudsak driften av Öresundstågstrafiken, inklusive bemanning ombord med lokförare och tågvärdar, driftledning och planering av trafiken, störningshantering samt akut ersättningstrafik, allt underhåll av tågen, övriga servicetjänster som hittegodshantering och servering ombord.
Avtalet tecknas först när tiden för avtalsspärr löpt ut.
Bilden:
Nytt trafikavtal för Öresundstågen.
Foto: Öresundstågen AB