Nyheter

Enklare än väntat att vara bilfri i Umeå

Under hösten 2018 prövade tio familjer att leva utan bil under tre månader. Nu har Umeå kommun och Handelshögskolan i Umeå sammanställt resultaten i en rapport. Slutsatsen är att det är lättare att man kan tro att leva utan bil – och att tiden utan bil har förändrat familjernas syn på sig själva.
Normen är att barnfamiljer har bil, det kunde familjerna ganska snabbt konstatera. Men med en kombination av färdmedel, planering och anpassning av vanorna går det att lösa transporterna mer klimatsmart.
Byter ett färdsätt till flera
Umeå kommun har en lång tradition av att underlätta för hållbart resande, både vad gäller satsningar på cykelvägnätet och kollektivtrafikens turtäthet, men också olika sätt att inspirera och motivera till hållbara beteendeförändringar, bland annat genom tävlingar som Cykelkampen och olika testresenärsprojekt med buss och kollektivtrafik.
– Här har vi vänt på steken. Istället för att föreslå ett färdsätt som cykel eller buss har vi utmanat deltagarna att plocka bort ett färdsätt. Familjerna har helt enkelt fått testa att förändra ett beteende genom att utesluta ett annat och det gör vårt test lite unikt, säger Anna Gemzell, projektledare på Umeå kommun.
Erbjudandet vände sig till personer som har funderat på att minska bilkörningen men som behövde en sista knuff för att genomföra förändringen. Som stöd erbjöds deltagarna en bredd av färdmedel som kan ersätta bilen; elcykel, busskort och tillgång till bilpool och lådcykelpool.
Flera har sålt bilen
Efter testperioden har tre familjer valt att fortsätta leva utan bil, tre familjer överväger att byta till mer miljövänliga bilar och resterande fyra familjer har kvar bilen, men behåller en del nya vanor och beteenden, framför allt relaterade till vardagsresandet.
– Det som är verkligt slående i det här projektet är att familjernas attityder har förändrats när de har fått prova ett nytt beteende, säger Sofia Isberg, forskare vid Handelshögskolan, Umeå universitet, som har genomfört och analyserat intervjuer med deltagarna.
– Genom att utesluta ett vanebeteende som bilen har varit för dem har de upptäckt att de i många situationer kan klara sig utan bil och de har skapat nya vanor och förutsättningar som underlättat för dem att leva ett bilfritt liv. Samtidigt har de blivit motiverade att reducera bilåkandet och det stärker i sin tur de nya vanorna, säger Sofia Isberg.
Intervjuades
Deltagarna har intervjuats före, under och efter testperioden av Sofia Isberg på Handelshögskolan i Umeå. Syftet med intervjuerna har varit att fördjupa kunskapen om vilka hinder och möjligheter som finns för att vidareutveckla kombinerad mobilitet som tjänst. Slutsatserna av dessa intervjuer finns nu sammanställda i rapporten Tre månader utan bil.
Stort intresse
När Umeå kommun bjöd in till testet sommaren 2018 var det hela 170 hushåll som anmälde intresse att delta.
– Vi blev överväldigade över det stora intresset, det visar verkligen på vilket engagemang det finns bland Umeåborna att ställa om sin livsstil till att leva mer klimatsmart, säger Anna Gemzell, projektledare, Umeå kommun.
Fakta
Resultatet i korthet:
Ett förändrat beteende leder förändrad syn på förmåga och kapacitet hos en familjerna. Det är genom provandet familjerna har upptäckt nya saker och tron på att det är möjligt.
Man behöver ibland en hjälp utifrån, till exempel från kommunen, för att komma till skott med en förändring. Stöd och resurser gör att familjerna vågat ta steget och utmana sig själva.
Intervjuerna har inneburit en kontinuerlig kontakt som håller motivationen uppe. Familjerna uppskattade känslan av att någon höll koll på hur de skötte sig.
Elcykeln, gärna i kombination med kärra, är en värdefull ersättare vid tillfällen då bilen annars uppfattas som oumbärlig, till exempel storhandling, bygghandel och lite längre resor dit bussar inte går.
Testet i sig har haft en spridningseffekt. Under testperioden har deltagarna fört diskussioner med vänner, släktingar och arbetskamrater om livsval som görs i förhållande till bil, om hälsoeffekter av att cykla och ekonomiska aspekter av att inte använda bil.
Det här erbjöds familjerna som alternativ till bilen:
busskort för lokaltrafik till alla i hushållet
lån av en el-cykel
tillgång till pool av eldrivna lådcyklar U-bike
tillgång till bilpool.
En del av kommunens klimatarbete
Försöket med bilfria familjer är en del av Umeå kommuns klimatarbete och genomfördes i samarbete med Handelshögskolan, Umeå universitet som en del av projektet Den koldioxidsnåla platsen. Projektet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Umeå kommun, Umeå universitet, Region Västerbotten, Upab och Umeå energi.
Bild: Umeå kommun