Nyheter

Gångbron vid Örebro södra är klar

Trafikverket har förbättrat säkerheten vid Örebro södra, bland annat genom att bygga en gångbro över spåren. Samtidigt som man öppnar bron stängs också den olycksdrabbade gångpassagen.
På onsdag, 29 maj, kommer bron att öppnas för allmänheten.
Förutom att bygga gångbron har Trafikverket även:
– bytt ut ljussignaleringen, till en med dubbla lampor och starkare sken
– förbättrat ljudsignaleringen
– sett till att varningssignaleringen startar tidigare när ett persontåg avgår från spår 2 mot Örebro C
– sänkt hastigheten förbi plattformarna från 100 km/h till 80 km/h
– byggt en gångfålla för dem som ska över spåren till mittplattformen
– bytt till högre och kraftigare stängsel i och runt området.
– Det känns bra att vi har kunnat förbättra säkerheten i området på flera punkter. Vi vill inte se fler olyckor vid Örebro södra, säger Linda Lingdell, projektledare på Trafikverket.
Åtgärderna vid Örebro södra är början på ett större arbete, som innefattar hela järnvägsområdet från Svampen till Gustavsvik. För de kommande arbetena har Trafikverket undertecknat en avsiktsförklaring tillsammans med Örebro kommun och Region Örebro län. Gångbron kommer att användas till dess att en mer långsiktig lösning är på plats.
Bild: Trafikverket