Nyheter

Positiva initiala testresultat för grönt flygbränsle

SWESTEP har med framgång genomfört tidiga tester för att omvandla organiskt avfall till en grön icke-fossil diesel och flygbränsle. Processen, som är patenterad, innebär att tillverkningskostnaden per liter grönt bränsle är mycket attraktiv.
SWESTEP erbjuder en innovativ teknik för att tillverka grönt bränsle via sin unika KDP-process (Katalytisk De-polymerisations Process) där organiska avfall som hushållsavfall inkl. plaster, bildäck och biomassa (restprodukter från jord-, och skogsbruk inklusive grot och rivningsvirke) omvandlas till en syntetisk, icke-fossil diesel och kersosen (flygbränsle). Preliminära tester pekar på att kostnaden för SWESTEP’s icke-fossila bränslen är i nivå med fossil diesel och fossilt flygbränsle, vilket är ett stort framsteg.
– Vår teknik för att framställa icke-fossilt flygbränsle är kostnadseffektivare och mer flexibel än alternativen, vilket öppnar enorma möjligheter, säger Karl-Magnus Mattsson VD och grundare av SWESTEP och fortsätter:
– Vi räknar med ett godkännande eftersom det håller en mycket hög kvalitet. Att det dessutom är icke-fossilt gör att vi räknar med stor efterfrågan.
Sedan tidigare har Climate Kic tillsammans Köpenhamns stad och Kastrups flygplats deltagit i studie där avfall testats och bränsle producerats, med goda resultat. Ytterligare tester och förfining av processen kommer att göras i SWESTEP’s planerade FUTURE-Anläggning (FoU+Test+Pro) i Ljungby.
Tekn.D. Anders Östman på Skandinavisk KemiInformation har deltagit i studier där det testats olika blandningar av restprodukter/avfall som insattsmaterial och konstaterar att resultaten är lovande.
SWESTEP’s produktionsprocess är CO2-neutral, förnybar och fossilfri och insatsmaterialet kan utgöras av exempelvis av biomassabaserat avfall. SWESTEP’s tillverkningsprocess sker i låg temperaturer (under 340 Co) och det uppstår inte skadliga utsläpp av exempelvis furan eller dioxin, som kan ske vi alternativa processer.
– Det är en klimatsmart, enkel och lagringsbar lösning med god ekonomi. Detta innebär helt nya möjligheter för lokal självförsörjning, samtidigt är det enkelt och kostnadseffektivt att skala upp produktionen för dem som vill bedriva industriell produktion, säger Karl-Magnus Mattsson och avslutar med:
– Framöver kommer det flygbränsle eller additiver som framställs via SWESTEP’s teknik att genomgå formella tester för certifiering och typgodkännande. Vi räknar med ett godkännande eftersom slutprodukten håller en mycket hög kvalitet. Att det dessutom är icke-fossilt gör att vi räknar med stor efterfrågan.
– Det finns ett stort internationellt intresse för SWESTEP’s teknologi och bolagets orderbok uppgår till ett värde på över 2 miljard kronor. De första leveranserna av kundanläggningar förväntas ske under 2020. Tre av dessa anläggningar planeras att uppföras i Danmark och Sverige.