Nyheter

Robert Zander blir ny VD för DHL Freight Sverige

Den 1 juni tillträdde Robert Zander som ny VD för DHL Freight i Sverige.

Robert har sedan 2016 varit CFO för Sverige och CFO för klustret Norden & Baltikum. Han har tidigare mångårig erfarenhet inom transport och logistik vilket inkluderar seniora chefspositioner och posteringar internationellt i såväl Europa som Mellanöstern och Afrika.

Robert har under de senaste tre åren varit en nyckelperson för DHL Freight Sverige då stort fokus lagts på organisation, strategi och lönsamhet. Robert efterträder Pekka Stenqvist som har varit VD för Sverige sedan 2016. Pekka kommer fortsatt ha positionen som CEO Norden & Baltikum.

– Sverige är en av DHL Freights viktigaste marknader och kräver därför ett stort fokus. Jag har arbetat med Robert de senaste tre åren och känner mig väldigt trygg med att han ska leda DHL Freight Sverige framåt, att han kommer att utveckla organisationen och att vi kommer nå våra uppsatta mål med honom vid rodret, säger Pekka Stenqvist.

– Jag är väldigt glad över att ha fått förtroendet från Pekka Stenqvist och DHL Freight att få leda DHL Freight Sverige in i nästa fas. Samtidigt som jag har respekt och är ödmjuk inför uppgiften så ser jag verkligen fram emot att få fortsätta leda den utveckling vi har haft de senaste åren, säger Robert Zander.