Nyheter

Flera förändringar för kollektivtrafikens resenärer i Göteborg i sommar

På måndag börjar Västtrafiks sommartidtabell gälla. Det innebär nya tider för de flesta av Västtrafiks linjer. Kollektivtrafiken påverkas också av flera infrastrukturprojekt som pågår i Göteborg. Resenärer uppmanas vara ute i god tid i sommar.
– På sommaren, när skolor är stängda och många har semester, är resandet som lägst. Därför är det den bästa tiden på året att göra nödvändigt underhåll av vägar och spår. Samtidigt pågår flera infrastruktur- och stadsutvecklingsprojekt i Göteborg som också påverkar kollektivtrafikens restider och körvägar. Vår uppmaning till våra kunder är att hålla sig uppdaterad via Reseplaneraren, räkna med längre restid och var ute i god tid, säger Sara Ihrlund, avdelningschef trafikomläggning, Västtrafik.
Från den 17 juni gäller sommartidtabell för Västtrafiks linjer, förutom Västtågen som byter tidtabell den 1 juli. Sommartidtabellen gäller till och med den 18 augusti.
Två nya linjer till Volvo i Göteborg
I samband med Västtrafiks tidtabellskifte trappas arbetet med att renovera Älvsborgsbron upp. För att möjliggöra för fler att ställa bilen hemma lanserar Västtrafik två nya busslinjer över bron.
Linje 180 kommer köra mellan Hovås via Radiomotet och Marklandsgatan till Volvo Torslanda, medan linje 127 kör från Nordstan direkt till Vädermotet och därifrån vidare mot Volvo Torslanda.
Spårvagnar tar andra vägar
I sommar blir det en hel del förändringar i spårvagnstrafiken. Trafiken påverkas i flera etapper på grund av de olika arbetena som pågår i staden. Spårvagnslinje 1 är den enda linjen som är helt utan påverkan. Aktuella linjekartor för spårvagnstrafiken finns på vasttrafik.se och på hållplatserna.
Färre tågavgångar
Även tågtrafiken glesas ut under sommaren. Bohusbanan byter tidtabell 17 juni. Västtågen byter till sommartidtabell med start 1 juli.
På grund av ett underhållsarbete på Västra Stambanan påverkas tågtrafiken i sommar. Det blir totalt sett färre avgångar på banan. Dessutom ersätts alla avgångar mellan Falköping och Skövde med buss.
Bilden:
Den 17 juni byter Västtrafik till sommartidtabell.
Foto: Eddie Löthman