Nyheter

Överenskommelse om samarbete med Trafikverket

Umeå kommun gör en bred överenskommelse med Trafikverket om samarbete. Det ska utveckla, effektivisera och samordna arbetet för att åstadkomma långsiktigt hållbara transporter i Umeå.

Planeringsutskottet har godkänt överenskommelsen, som också omfattar en handlingsplan för gemensamma prioriteringar mellan organisationerna.

Överenskommelsen tar hänsyn både till Trafikverkets utmaningar och kommunens mål, den gäller till att börja med under 2019–2020 och har fyra utgångspunkter:

ge förutsättningar för ett långsiktigt hållbart transportsystem
ge förutsättningar för hållbar tillväxt av Umeå
tydliggöra den statliga infrastrukturens funktion i kommunen
säkerställa effektiva gods- och persontransporter.