Nyheter

Väg- och spårarbeten i Göteborg sommaren 2019

Den 17 juni sker flera förändringar i Göteborgstrafiken. Ett omfattande underhållsarbete på Älvsborgsbron startar, kollektivtrafiken byter till sommartidtabell samtidigt som framkomligheten påverkas på flera ställen i staden.
Med start den 17 juni händer det extra mycket i årets sommartrafik i Göteborg. Förutom de återkommande underhållsarbetena som alltid inleds när pendlingstrafiken övergår i semestertrafik startar ett omfattande arbete på Älvsborgsbron.
Dessutom får trafikanterna delvis nya färdvägar i Centralenområdet. De har redan fått vänja sig vid minskad framkomlighet och nya körvägar vid såväl Korsvägen som Rosenlund/Haga.
Den 17 juni är det också tidtabellsbyte i kollektivtrafiken. Samma dag inleds ett spårarbete mellan Valand och Korsvägen som sätter stopp för all spårvagnstrafik på den sträckan fram till den 18 augusti.
Fördjupad information om vad som händer i Göteborgstrafiken från och med den 17 juni hittar du här:
https://trafikgoteborg.se/nyheter/sommararbeten-2019/
Även när det gäller tågtrafiken händer det mycket. Trafikverket storsatsar på att rusta upp järnvägen i sommar. Detta innebär i sin tur en något längre restid än normalt på sträckan mellan Stockholm och Göteborg under sommaren.
Mer information om sommarens banarbeten hittar du här:
https://www.trafikverket.se/jarnvag
Trafik Göteborg
Trafik Göteborg finansieras av Göteborgs Stad, Trafikverket och Västtrafik. Uppdraget är att hjälpa trafikanterna i Göteborgsregionen så att de kan planera sina resor på bästa möjliga sätt.